Det går att hejda skolans fria fall

I radiokanalen Radio1 fördes i onsdags ett mycket intressant samtal och genomgång av svensk skola och de strukturella problemen.

Välkände Robert Aschberg samtalar med Per Kornhall, författare till boken "Barnexperimentet" och skolstrateg i Upplands Väsby samt ledamot av Kungliga vetenskapsakademins kommitté för skolfrågor.

Lyssna på det - och delta i samtalet där du kan; här i bloggen, på Facebook eller Twitter. Eller också i din närmiljö, med grannar och vänner. Många vill tala om vad vi kan göra för att hejda fallet skolan befinner sig i.

Låt samtalet fortsätta!