Kommunala huvudmän vägrar lyssna på Arbetsmiljöverket – hotas av vite

Lärarnas fackliga organisationer genom Cecilia Ericzon, skyddsombud för Lärarnas Riksförbund, och Roger Johansson, skyddsombud för Lärarförbundet, slår där fast att att lärarnas arbetssituation är ohållbar.

De har slagit larm om den höga arbetsbelastningen och anmält Karlstads kommun till Arbetsmiljöverket. Nu riskerar kommunen att få betala 300 000 kronor i vite om inte arbetsmiljön för lärarna inom gymnasieskolan förbättras senast till den 15 september.

Skyddsombuden hävdar bland annat att övertiden för lärare och skolledare ökat kraftigt i omfattning, samt att arbetsgivaren helt saknar kontroll över antalet arbetade övertidstimmar.

Även Arbetsmiljöverket konstaterar att arbetsuppgifterna för lärare och skolledare är otydliga, vilket gör det svårt för arbetstagarna att veta vad de ska att prioritera.

Men trots de lokala skyddsombudens anmälan till Arbetsmiljöverket om en ohållbar arbetssituation i stadens gymnasieskolor - och trots att Arbetsmiljöverkets utslag säger att kommunen måste vidta vissa specificerade åtgärder, så vägrar kommunen acceptera vitesföreläggandet.

Det är till och med så att ansvarig politiker, Göran Nilsson, moderat ordförande för Karlstad-Hammarös gymnasienämnd, säger att kommunen inte tänker göra något mer än vad man redan gjort - och konstaterar att kommunen vägrar betala vite som ålagts kommunen om inget görs. Han menar att arbetsgivarsidan inte gjort något fel och att Karlstads kommun inte kommer att behöva betala vitet.

Vi får se hur det går.

Göran Nilsson kanske kan lära av Stockholms stad? Där hotas också staden av ett vite på två miljoner kronor. Men där har ansvariga reagerat lite annorlunda och försöker ta fram ett åtgärdsprogram tillsammans med de fackliga organisationerna.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla