JB konkursen förklaras

Idag läser vi en intressant analys av friskolekoncernen JB Educations konkurs i Svenska Dagbladet. I krönikan "Tung overhead och räntor fällde JBlänk till annan webbplats" skriver Per Lindvall krasst att:

Publicerad Av

"Konkursen för privatskolekoncernen JB Education borde inte ha kommit som en blixt från klar himmel. Tidigare års räkenskaper vittnar om ett svajigt bygge.

De lönsamma dotterbolagen har tömts på pengar för att betala moderbolagens stora administrativa och finansiella kostnader.

Ett problematiskt 2012 med sjunkande elevkullar på gymnasieskolorna och därmed tuffare konkurrens har fått den underkapitaliserade koncernen att kapsejsa."

Den tycks alltså i det rådande upplägget i det närmaste oundvikligt med konkurser. Bland annat därför att så stora summor slussas uppåt i en snårskog av olika bolag.

Den transparens som Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson efterlyste i sin slutreplik "Hur använde JB skattepengarna?länk till annan webbplats" i Svenska Dagbladet syns verkligen nödvändig.

Per Lindvall, som annars analyserar börs och marknad i SvD, skriver:

"Av redovisningen framgår det att några skattepengar inte har slussats ut till ägarna under de senaste fyra åren. JB Educations problem har paradoxalt nog varit det som privatskolorna ofta anklagar de kommunala skolorna för - allt för stora administrativa kostnader och bristande kvalitet i undervisningen, vilket fått eleverna att söka alternativ."

Och att kreditupplysningsföretaget "Business Check" har ansett att JB Education AB haft "mycket god kreditvärdighet" strax före konkursen menar Lindvall visserligen är anmärkningsvärt, men inte så överraskande:

"För i likhet med många andra riskkapitalägda verksamheter är JB-koncernens bolagsstruktur en snårskog, bestående av en stege av olika holdingbolag och därunder en djungel av dotterbolag som bedriver själva verksamheten. Förvärv och omstruktureringar gör det svårt att följa utvecklingen över tid."

Klart är att tre av JB:s gymnasiebolag omsatte en bra bit över en miljard kronor 2011 och hade en rörelsemarginal på över 10 procent. Lindvall skriver: "vilket med tanke på att skolverksamhet i sig inte är kapitalkrävande får betraktas som ett mycket gott resultat. Rörelsemarginalen är i nivå med den i EQT-ägda Academediakoncernen."

Per Lindvall beskriver hur det är när pengarna ska slussas uppåt i bolagshierarkin som det märkliga sker att de försvinner. Något som även Lärarnas Riksförbund pekat på. Lindvall avslutar sin krönika med följande:

"Men det är när pengarna ska slussas uppåt i bolagshierarkin som avbränningen börjar. Instruo Holding-koncernen redovisar ett rörelseresultat på minus 11 miljoner kronor och ett resultat efter skatt på minus 58 miljoner kronor. Hos moderbolaget JB Education rinner 93 miljoner kronor ut och på Instruo-nivån ytterligare 10 miljoner kronor, varav 70 miljoner är administrativa kostnader - vilket är dubbelt så mycket som den fyra gånger större Academedia - och resten räntor."

Det tycks som om detta är en tveksam hushållning med skattebetalarnas pengar.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla