Olika myter om skolan

Seminariet utgick från SKL:s försök att förklara att det finns myter om skolan. I korthet menar man att problemen inte är så stora som det tycks i media, eller i det offentliga samtalet.

Publicerad Av

Under samtalet som bland annat ägnades åt storleken på klasserna, så påpekade Anders Almgren, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, att den erkände pedagogen Jesus valt att ha en klass på 12 lärjungar. EN liten och behändig grupp - och ändå kuggades en elev ...

Katrin Stjernfeldt Jammeh, SKL:s beredning för utbildningsfrågor och ordförande (S) i kommunstyrelsen i Malmö, påpekade hederligt att skillnaderna är mycket stora över landet. Det finns skolor som har för stora klasser, och det finns de som har mindre.

Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor, kommunalråd i Sollentuna kommun, menade att skolan sitter fast i en gammaldags bild av sin verksamhet.

Katrin Stjernfeldt Jammeh sa att när skolan kommunaliserades har det satsats mera pengar på skolan, men hon menade att pengarna används fel. Nya skolor tillåts startas vilket leder till att för många skolor slåss om samma elever.

Bertil Östberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet, menade att det fria skolvalet inte är problemet.

Anders Almgren lyfte fram att det satsas för lite pengar till undervisning. 63 procent i OECD och knappt 50 procent i Sverige. Om vi inte ser upp kommer vi bara ha pengar till skollokaler.

Retoriken om att skickliga lärare ska ha högre lön stör mig. Det talas så mycket om skickliga och oskickliga lärare. Hur ofta talar vi om skickliga busschaufförer?

Maria Stockhaus menade att det finns en samsyn i läraravtalet som säger att löneskillnaderna ska öka och där instämde Almgren, men han påpekade att inget händer. Löneutvecklingen är dålig för lärarna i grundskolan och gymnasiet.

"Det gläder mig att SKL försöker få kommunerna att satsa på lärarlöner", sa Anders Almgren, som dock tvivlade på viljan ute i kommunerna att satsa på lärarna.

Anders Almgren ville särskilt döda en myt, en myt som dock inte uppmärksammats av SKL. "Det finns de som tror att om lärare bara undervisar mer så får eleverna mer  undervisning. Tvärtom blir det så att om lärare undervisar mer så får den enskilde läraren mindre tid med varje enskild elev.

Medverkande var:
Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor, kommunalråd, Sollentuna kommun.
Katrin Stjernfeldt Jammeh, SKL:s beredning för utbildningsfrågor och ordförande i kommunstyrelsen, Malmö.
Bertil Östberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet.
Anders Almgren, vice ordförande Lärarnas Riksförbund.
Mimmi Garpebring, förbundsordförande, Sveriges elevråd.
Jan Wifstrand, moderator.

Beställ eller ladda ner Myter om skolan hindrar utveckling.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla