Oro inför skolstarten

Dagens Nyheter har granskat hur årets antagning till gymnasiet i höst ser ut. Genomgångenlänk till annan webbplats visar att många friskolor har svårt att locka tillräckligt många elever.

Publicerad Av

I tidningen säger Lärarnas Riksförbunds förbundsordförande, Bo Jansson, att han känner oro över den överetablering som finns på friskolemarknaden och att alla verkar tro att just deras skolor ska rida ut stormen trots att elevkullarna fortsätter att minska.

"Jag tror tyvärr inte JB Education kommer att bli den enda konkurs vi får se. Risken är stor att skolor som står med för stora lokaler och för få elever använder skolpengen till lokaler och annat i stället för elevernas undervisning såvida ägarna inte kan skjuta till mer pengar."

TV4 Nyheterna uppmärksammade också problemet i ett nyhetsinslag, där kraven på utbildningsgaranti förs fram från lärarnas fack, Lärarnas Riksförbund.

Bo Jansson har också tidigare i en debattartikellänk till annan webbplats på Svenska Dagbladet Brännpunkt reagerat kraftfullt på hur friskolekoncernen JB gick i konkurs. Han kräver där bland annat mer långsiktighet och ansvar för elevernas skolgång.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla