Svenskarna mest oroliga för sitt skolsystem

I Sverige är medborgarna oroligast i hela EU för skolan och utbildningen. Av EU:s 28 medlemsländer bekymrar sig svenskarna mest för sitt lands utbildningssystem. Det kan du läsa mer om härlänk till annan webbplats.

Sjunkande skolresultat och tilltagande kritik av den decentraliserade skolan har gjort att skolan ligger i fokus i den politiska debatten.

I TV4 Nyhetsmorgon möttes Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och utbildningsminister Jan Björklund för att diskutera varför Sverige hamnat i den bekymmersamma situationen för skolan och vad man kan göra åt det. Inslaget gick under rubriken "Svenskarna mest oroliga för hur skolan fungerar".

Frågan är vad som kan göras för att lugna medborgarna, föräldrar och ungdomar? Vad måste ändras? Vad är felet?

"Vi måste bryta det här. Elever och deras föräldrar måste känna en trygghet att vi har ett utbildningssystem som det går att lita på", sa Bo Jansson, och förklarade att Lärarnas Riksförbund arbetar för en nationell finansiering av skolan med ett lokalt inflytande.

"Den politiska debatten som är het är intressant. Men om det inte händer något måste vi få en bred politisk samling för skolan."

Bo Jansson menade att det behövs tydliga riktade rejäla satsningar på högre lärarlöner och bättre villkor för lärarna. Det måste bli mer attraktivt att vara lärare.