“It’s your brain that counts”

Här tas - återigen - de länder upp som lyckas med skolan. Denna gång Polen, Finland och Sydkorea. Länder där eleverna får bra resultat och där skolan tycks klara sitt centrala kunskapsuppdrag. 

Publicerad Av

Det är en tänkvärd artikel som har formuleringar som får läsaren att tänka till. Som exempelvis detta citat från ett samtal med en finsk lärare i en klass med många elever med olika bakgrund och från olika länder:

"'I don’t want to think about their backgrounds too much,' says their teacher, wary of letting sympathy cloud his judgment of his students’ work. 'It’s your brain that counts'." 

Ja, kanske borde fler bara se till hjärnan, eller rättare sagt - och nog det som läraren avsåg - se till elevens förmågor och inte förutsätta att vissa elever är förutbestämda och märkta på grund av sin bakgrund och sin historia. Skolans uppgift är att kunna frigöra alla elevers inneboende potential. Men då behöver skolan och lärarna ett tydligt och starkt stöd från hela det övriga samhället. Inte minst från arbetsgivarna, som ska investera i löner och arbetsförhållanden som lockar folk till yrket - och får dem att vara kvar.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla