Kritik mot läxhjälps-Rut

I Skolverkets senaste undersökningar har en ny typ av skillnad mellan elevers resultat dykt upp: mellan elever vars föräldrar gjort aktiva val kring läxhjälp och de vars föräldrar inte gjort det. Det oroar Skolverkets generaldirektör, Anna Ekström.

Förra året ökade branschen med med 41 procent mot året före. I dag uppmärksammas det i Svenska Dagbladet under rubriken "Boom för läxhjälp oroar Skolverketlänk till annan webbplats".

"– Det visar hur viktigt det är att se till att de elever vars föräldrar inte väljer aktivt också klarar målen. De som gynnas av rut-avdraget för läxhjälp är ju de elever vars föräldrar aktivt väljer att köpa läxhjälp.

Hon menar att det är positivt om skattesubventionen hjälper fler att förbättra sina resultat, men att det inte är tillräckligt om inte alla elever får ta del av hjälpen.

– Vi kan inte ha ett system som är beroende av att föräldrar ser till att deras barn klarar skolan. Om vi använder skattepengar till läxhjälp måste vi också satsa på dem vars föräldrar inte gör aktiva val, säger Anna Ekström.

Anders Almgren, förste vice ordförande på Lärarnas riksförbund, menar att skattepengarna som läggs på läxhjälpsrut i stället borde användas för att förbättra skolans resurser."

Och i en kritisk kommentar skriver Svenska Dagbladets skolreporter Maria Sundén Jelmini under rubriken "Rut motverkar en skola lika för allalänk till annan webbplats" om den minskande likvärdigheten i svensk skola.

Dagens snackis och diskussionsämnet för skolintresserade och -engagerade?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla