Lärare stressas och pressas

Idag presenterades Lärarnas Riksförbunds återkommande arbetsmiljörapport såväl i Expressen, "Larmrapport: Lärarna knäcks av stressen" länk till annan webbplatssom i TV4. Frågan om lärarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor blev också ämnet för ett samtal i TV4 Nyhetsmorgon.

Förbundets ordförande Bo Jansson mötte då SKL:s Ingela Gardner Sundström och lyfte fram det lärarna beskriver som sin verklighet. Och det är ständig stress, sömnlösa nätter och en orimlig arbetsbörda. Ja, Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökning visar en mörk sida av läraryrket. Och då har inte fokus ännu lagts på undervisningstiden.

Många lärare vittnar om svårigheten att få tid till för- och efterarbete av lektionerna, samtidigt som antalet undervisningstimmar stadigt ökat. Det är en ohållbar utveckling som inte riktigt kom fram i samtalet. Däremot kom mycket annat fram. Som till exempel den växande administrativa bördan, och att många lärare besvikna ser det stora problemet med att begränsningarna i löne- och karriärsutveckling.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla