En skola på vetenskaplig grund – eller vetenskaplig brist

I Skolministeriets reportage tas frågor upp om vetenskaplighet och ovetenskaplighet, eller ideologisering, genom ett exempel på hur personliga åsikter på tvärs mot skollag och skolpolitik styr vad som lärs ut på vissa lärarutbildningar. 

Publicerad Av

Här återges också hur det blivit modernt med en syn på kunskap som uppdelad i delar som minneskunskaper å ena sidan och kritiskt tänkande å den andra sidan.

Universitetslektorn Bertil Törestad menar att skolforskningen nu ser ner på den inlärda kunskapen, när den är (måste vara) en integrerad del av den totala kunskapen. Han tycker också att skolforskningen ofta håller en låg vetenskaplig nivå. Exempelvis är det för mycket av kvalitativa studier av hur små populationer upplever olika saker, istället för större kvantitativa studier där resultaten kan vara generaliserbara och därmed användbara i skolan. Törestad beskriver det som att skolforskningen svävar i eteriska moln, när lärarna istället behöver få handfast kunskap.

Rektorn och skoldebattören Johan Kant intervjuas också och han menar att den pedagogiska skolforskningen ideologiserats. Hans kritik är välkänd för denna bloggs läsare då vi länkat till Kants blogginlägg flera gånger.

Här är det aktuella inläggetlänk till annan webbplats som en del av reportaget kretsar kring, nämligen boken ”Från motstånd till framgånglänk till annan webbplats” som är en populariserad utgåva av forskaren Martin Hugos doktorsavhandling vid Jönköpings högskola.

Efter att ha hört detta reportage kan man väl konstatera att högskolan i Jönköping kommer ut rätt illa. Exempelvis med hur professor i pedagogik, Tomas Kroksmark, försöker förminska problemet och mena att det är OK att hans forskare "tar ut svängarna".

Egentligen handlar det om synen på betyg, kontroll och uppföljning. Är det något som gynnar elever med större behov av hjälp, eller skadar det istället dessa elever? Men frågan är då om hur dessa elever ska få rätt hjälp om kontroll och betyg är dåligt? I praktiken har Sverige nu ett antal skolforskare som propagerar mot betyg.

Kritikerna varnar för att risken finns att detta tyvärr leder till att blivande lärare istället för att få lära sig sätta rätt betyg och förstå grunderna för bedömning och betygssättning lär sig att detta är något dåligt. Trots att de i sitt yrke måste sätta betyg och rätt bedöma elever. Och trots att bedömning är en kärna i läraryrket.

För att alls kunna ge eleverna rätt undervisning och hjälp så måste lärarna vara duktiga i att göra rätt bedömning och betygssättning. Något som varje elev är mycket medveten om.

Som sagt, lyssna själv på reportaget - och reagera gärna! Denna fråga förtjänar att diskuteras och debatteras.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla