Stöd för läsning avgörande

En viktig rapport, var omdömet om den undersökning som presenterades i dag av Lärarnas Riksförbund under bokmässan i Göteborg. Den visade bland annat att många elever som behöver särskilt stöd för att lära sig läsa och skriva i svenska skolor inte får det.

Publicerad Av

Rapporten Läs- och skrivinlärning på lågstadiet uppmärksammades i flera medier under dagen. Den visar att förutsättningarna att bedriva undervisning i läs- och skrivinlärning varierar stort mellan skolorna.

Förbundet lyfter också fram problem som för stora klasser, för få speciallärare och lärare som saknar formell utbildning i läs- och skrivinlärning. Men också behovet av att ha stadievisa timplaner som garanterar att eleverna får den undervisning de har rätt till. 

"Staten måste ta sitt ansvar och rätta till det som tidigare har blivit fel", säger Bo Jansson till Skolvärlden i en intervjulänk till annan webbplats.

Han menar att statsmakterna måste säkra alla barns rätt att få hjälp i sitt skolarbete genom att lärarna fortbildas i läs- och skrivinlärning. Idag saknas det kunskap och resurser för att alla barn i den svenska skolan ska kunna tillgodogöra sig sin nioåriga utbildning.

I tidningen Metro lyfts frågan om läxor fram i artikeln Stora skillnader i lågstadieelevers läxbörda. I undersökningen visade det sig att många lågstadieelever får läxor varje vecka, men också att en del elever aldrig får läxor och att en del får läxor varje dag.

Även TV4 uppmärksammar rapporten i ett nyhetsinslag.

Under dagen har det förts många intressanta samtal och diskussioner under bokmässan om läsning och om skolans utmaningar. Bland annat under ett digert program i Lärarnas Riksförbunds monter. Se dem på LRplay.

I en debattartikel i Göteborgs-Posten, Många elever får inte tillräcklig hjälp med att lära sig läsa, utvecklas synen på behovet av att satsa på att eleverna ska få stöd av bland andra speciallärare.

Vi avslutar detta blogginlägg med slutet på debattartikeln. Värd att ta på allvar:

"Alltför många elever får alltså inte det som samhället är skyldigt att ge dem, enligt skollag, läroplan och FN:s barnkonvention. Låt oss samlas för att lösa denna grundläggande fråga."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla