Läxor i fokus

Det är intressant att notera att läxor åter är i fokus i tidningar, radio, tv och i sociala medier. Den eminente läraren Magnus Blixt har varit flitig deltagare i diskussionen kring denna fråga, och med mycket kloka synpunkter.

Publicerad Av

I morse kunde vi höra honom i ett samtal om läxor i P1-morgonlänk till annan webbplats.  Samtalet utgick från det som vi kan läsa om i Svenska Dagbladet i dag, Läxor i svenska skolor döms utlänk till annan webbplats, där nyheten är att svenska lärare anses vara dåliga på läxor och att det ses som en av förklaringarna till att de svenska eleverna klarar sig allt sämre vid internationella jämförelser. Man rapporterar om en av slutsatserna i en forskningsrapport som baseras på studier i Norge, Finland och Sverige.

De finska skolresultaten ligger långt över de svenska och norska och forskarna bakom rapporten ser just läxorna som en viktig förklaring. Och det handlar inte om hur mycket läxor eleverna får utan om hur de används i klassrummet. I Finland följer lärarna upp läxorna och ser till så att de blir en del av undervisningen och inte bara något eleverna gör hemma.

Magnus Blixt är välkänd för läsare av LRbloggar.se och arbetar till vardags som lärare på låg- och mellanstadiet på Skapaskolan i Huddinge. Han menade att läxor är en viktig del i undervisningen och ska ge tillfälle till reflektion, eftertanke och repetition. Blixt beklagade att debatten i dag handlar om huruvida vi ska ha läxor eller inte - istället för att utveckla användningen av läxor. Han påpekade också att tiden för undervisning skärs ner och lärare tvingas till att använda läxor för att man inte hinner med uppdraget. Detta är verkligen allvarligt.  

I förra veckan var samme Magnus Blixt med i ett samtal om läxor i TV4 Nyhetsmorgonlänk till annan webbplats. Utgångspunkten var att en förskollärare (!) i Karlstad hade anmält en skola till Skolinspektionen för att den gav läxor. Blixt var den kloka balanserade rösten och påpekade lugnt att rätt slags läxor är bra. I samtalet kom det för övrigt fram att även förskolläraren gav det han kallade för "hemuppgifter" till barnen på dagis. Varför han då tyckte att elever i skolan inte skulle ha läxor blev både oklart och lite förvirrande.

Ja, det finns mycket åsikter om läxor - tydligen även på dagis. Denna fråga lär vi få återkomma till.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla