Drömyrke: lärare

Dagens goda nyhet läser vi i Dagens Nyheter. Där berättar man att det visar sig i Manpowers årliga sammanställning av svenska folkets drömyrken att allt fler män drömmer om att arbeta som lärare. (Toppar gör dock vd, för män, och personalchef för kvinnor.)

Publicerad Av

Det kan tyckas märkligt att läraryrket klättrar in på tio i topplistan just nu när det uppmärksammas att lärare i grundskolan och gymnasiet halkat efter i löneutvecklingen och att arbetsbelastningen är mycket hög.

Det beror på att det är fler män som drömmer om att bli lärare. Förra året låg yrket på plats 31 bland männen, i år har det klättrat upp till plats 23. Tillsammans med åttondeplatsen på kvinnolistan, gör det att yrket kvalar in på den gemensamma listan.

(Tyvärr verkar inte artikeln, Fler drömmer om att bli lärare", finnas på de öppna sidorna i DN.)

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson tycker att det är viktigt för eleverna att fler män söker sig till yrket.

"Jag vet inte riktigt vad de här siffrorna beror på, men bra är det i alla fall. Det behövs en blandning av både män och kvinnor som lärare. Under en period nu har det blivit allt färre och färre män. Eleverna behöver förebilder i skolan av båda könen, säger han till DN.

Om det inte ska stanna vid ett drömyrke behövs det också förändringar.

"Undersökningar visar att det om sex sju år kommer att saknas 43 000 lärare i Sverige, i vissa ämnen är det katastrofalt. Man har också sett bland många som läser till jurist och ekonom att de har övervägt att läsa till lärare. Men de har valt en annan bana för de tycker lönen är för dålig och att det saknas utvecklingsmöjligheter. Det krävs en förändring i arbetssituationen och lönen."

Lärarnas Riksförbund har föreslagit flera olika åtgärder för att stärka läraryrket i grundskolan och gymnasiet. I en debattartikel listas tre saker som bör göras:

  • "Lärarnas löner måste höjas
    En stor andel av de elever som hade höga meritvärden i grundskolan har övervägt att söka lärarutbildningen, men väljer bort den till förmån för andra utbildningar där de kan tjäna mer pengar. Kanske är en kommande lärarbrist kan få arbetsgivarna att ta kraven på högre lärarlönerna på allvar?
  • Lektoraten måste införas med början på gymnasiet.
    Det är viktigt att staten har stort inflytande över att lektoraten verkligen kommer till stånd. Det är nu ytterst angeläget att satsa på ämnesfördjupningen i gymnasiet, särskilt mot bakgrund av att de svaga resultaten för svenska elever i matematik och fysik.
  • Inför tydliga karriärsteg för lärare
    För den som vill basera ett helt yrkesliv på att undervisa och möta elever finns i idag inga ytterligare karriärsteg för en lärare annat än att bli rektor, och det är ett helt annat yrke! Fasta karriärsteg måste därför inrättas och regleras i skollagen. Att avancera till förste lärare och/eller lektor ska innebära kraftigt höjd lön."

Den punkt som återstår är den första punkten, kanske den viktigaste. Såväl lektorat som karriärtjänster har det fattats beslut om. Nu gäller det för arbetsgivarna att visa att de satsar på läraryrket, att de satsar på framtiden.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla