Hantering av betyg en förtroendefråga

Det är med förvåning vi läser resultatet av Dagens Arenas undersökning, som visar att 4 av 10 friskolor sparar inte betyg enligt laglänk till annan webbplats.

Publicerad Av

Den nya skollagen började gälla läsåret 2011/2012 och omfattar slutbetygen för två årskullar av gymnasister som tog studenten vårterminerna 2012 och 2013.

Enligt den nya skollagen är friskolor skyldiga att skicka in slutbetyg för arkivering i den kommun där skolan finns.

Dagens Arena skickade en en enkel fråga till landets samtliga kommuner: Hur många landets fristående gymnasieskolor i er kommun har överlämnat, respektive inte överlämnat, slutbetygen för elever som gick ut 2012 och 2013?

Resultatet är att för år 2012 hade 43 procent inte hade skickat in slutbetyg till kommunen. För år 2013 som ju inte är slut ännu har 83 procent inte lämnat in slutbetyg.

Det är begripligt att Skolverkets chefsjurist Jonas Nordström tar dessa resultat på allvar:

"Det här är allvarligt. Det kan bli så att elever hamnar i en situation där de inte har tillgång till något betyg. Om det exemplar de själva får, om det förkommer, och friskolan går i konkurs. Då finns det inget betyg att tillgå. Det kan drabba eleven när den ska söka sig vidare till högre utbildning eller söka jobb".

Ansvaret för att följa lagen ligger på friskolorna, enligt Jonas Nordström på Skolverket.

"Skolhuvudmannen är skyldig att känna till vilka regler som gäller enligt skollagen. Den skyldigheten har man om man bedriver en friskola. Så man kan inte skylla på att man känner till vilka regler som gäller."

Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund, delar inte den bildlänk till annan webbplats som Dagens Arena ger. Men har inget svar på varför så många friskolor inte skickat in betygen.

"Att det skulle vara en så pass låg andel som följer lagen är inte en bild som vi känner igen. Men vi kommer självklart att kontrollera hur det här ser ut bland våra medlemmar", säger han.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla