Lärare larmar om glädjebetyg – igen

Åter uppmärksammas en företeelse som skadar skolans trovärdighet och eroderar läraryrkets status. Glädjebetygen.

Publicerad Av

Dessa betyg kan vara trevliga och just glädjande att få för eleverna. Men de bygger inte ett bra skolsystem och gör egentligen bara eleverna en rejäl björntjänst.

Denna gång är det Svenska Dagbladet som rapporterar om att lärare vid friskolegruppen Mikael Elias-gymnasierna uppger att de pressats av rektor att höja elevers betyg. Och i vissa fall har rektorerna själva tagit över betygsättningen. Läs mer Lärare pressas att sätta glädjebetyglänk till annan webbplats.

Det är dyster läsning, men alls inte förvånande sådan. Lärarnas Riksförbund uppmärksammade problemet i rapporten Betygsättning under påverkan. Det är en gedigen undersökning bland 2000 betygsättande lärare i hela landet som svarade på i vilken omfattning de utsätts för påtryckningar, hur dessa yttrar sig samt var i systemet de är vanligast förekommande.

Det visade sig bland annat att var femte lärare har utsatts för påtryckningar från sin rektor eller huvudman att sätta högre betyg. Det är allvarligt.

Samtidigt som det inte fanns några säkerställda skillnader beroende på huvudmannaskap så visar undersökningen att föräldrar till elever i friskolor och i konkurrensutsatta kommuner i högre grad försöker påverka lärares betygsättning än föräldrar i icke konkurrensutsatta. Samt att, då det förekommer att lärares lön påverkas av elevernas resultat, är det vanligare i friskolor än i kommunala skolor och då främst i friskolor som ingår i koncerner.

Undersökningen visade också att nästan 40 procent av de lärare som utsatts för påtryckningar från sin rektor eller huvudman systematiskt har blivit utsatta för påtryckningar. Och en tredjedel av de lärare som blivit utsatta för påtryckningar har låtit det inverka på deras betygsättning. Störst inverkan har det haft på gymnasielärare i konkurrensutsatta kommuner.

Det är bra att detta fenomen diskuteras och sätts i ljuset. Dels för de enskilda elevernas skull, och dels även för hela skolsystemets skull.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla