Mycket starkt stöd för statlig skola

I Expressen läser vi idaglänk till annan webbplats att ännu en opinionsundersökning, denna gång från Demoskop, visar att svenskar vill att staten tar över hela ansvaret för skolan. Detta stämmer väl med Lärarnas Riksförbunds mål om en nationell kunskaps­skola på stark och statlig grund.

Publicerad Av

Under det pågående folkpartimötet i Västerås slår partiets ledare, tillika skol- och utbildningsminster, Jan Björklund fast att han och hans parti vill förstatliga skolan. Nu ska detta bli en av FP-ledarens viktigaste valfrågor.

"Detta är en av huvudfrågorna som jag kommer att driva inför nästa års val", säger Björklund till Expressen.

Demoskop har frågat vilka väljarna anser ska ha huvudansvaret för den svenska skolan. 15 procent av de 633 tillfrågade svarade att det borde vara kommunerna som har ansvaret. En procent sade att de inte visste - och hela 84 procent att huvudansvaret bör ligga på staten.

Fakta om undersökningen:
633 intervjuer, genomförda 13 november inom ramen för Demoskops slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel. Resultatet har vägts med avseende på kön, ålder och politiska sympatier.

I en kommentarlänk till annan webbplats skriver KG Bergström att Folkpartiet ofta vågat gå före folkopinionen i olika frågor.

"Men när det gäller vem som ska ha ansvaret för skolan - staten eller kommunerna - tycks partiet ligga precis rätt i förhållande till majoriteten. Det är en närmast osannolikt stor majoritet för statligt huvudmannaskap i Demoskops undersökning."

Bergström lyfter fram den förtroendeklyfta som här finns mellan folkvalda och väljare där flera partier inte lyssnar på sina väljare. Det gäller för såväl Socialdemokraterna, Miljöpartiet som Moderaterna, samt Centerpartiet och Kristdemokraterna. Han skriver också att:

"Argumenten för att låta staten ta över är att det skulle garantera en mer likvärdig skola. Det skulle sannolikt också höja lärarnas status. Jag har själv varit lärare på den statliga tiden och upplevde att både lön och status var relativt sett högre på den tiden.

Det är svårt att hitta rationella förklaringar till att skolan ska behöva vara i händerna på kommunalpolitiker med mycket olika ambitionsnivåer. Den enda rimliga orsaken måste vara att kommunalpolitikerna har en betydande makt över partierna. Det talas ofta högtidligt om att makten ska ligga så nära väljarna som möjligt. Lokala erfarenheter ska få genomslag i politiken.

Det låter förstås tjusigt. Men om inte ens väljarna själva vill ha det, så är det ju snudd på odemokratiskt att tvinga på dem en lösning som har diskutabla konsekvenser."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla