Lärare som förebilder

Lärarens stora betydelse - och stora ansvar - lyfts fram i en serie på Insidan i Dagens Nyheter på tisdagen. Den första artikeln är "Gymnastikläraren är Pia Sundhages stora förebildlänk till annan webbplats"

Publicerad Av

Hela serien inspireras av en bok som Lärarnas Riksförbund står bakom, "Den engagerade lärarenlänk till annan webbplats"

Där har tio toppolitiker bjudits in att berätta in sin egen skolgång och vilken betydelse några enskilda engagerade lärare har haft för dem.

Och det är omskakande berättelser där en av våra ledande politiker berättade att hon hade en plan för att ta sitt liv. En annan, som nyligen nästan blev partiledare, lärde sig stava först i gymnasiet och en ytterligare en annan kom från kunskapsskolan i Holland till en rörig miljö i Sverige.

I nästa alla av dessa historier ser man hur en enskilda lärare har kunnat göra skillnad

I boken ger åtta politiker sitt perspektiv på skolan och sin egen skolgång. Däribland Hans Linde (V), Emma Henriksson (KD), Mikael Damberg (S) , Birgitta Ohlsson (FP), Gustav Fridolin (MP), Anna Kinberg Batra (M), Anna-Karin Hatt (C) och Jimmie Åkesson (SD).

Samtliga skribenter fokuserar på kunskap, oavsett politisk bakgrund eller profession, vilket kan ses som något av ett trendbrott i skoldebatten.

Följ gärna serien i DN. I morgon kommer två andra  lärare att lyftas  fram.

Boken "Den engagerade läraren" är ett samarbete mellan Lärarnas Riksförbund, författaren Christer Isaksson och Ekerlids Förlag


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla