Matematiken faller

Man konstaterade att under hela 2000–talet har svenska elevers kunskaper i matematik rasat. Samtidigt har det inte utbildats så få matematiklärare i Sverige på 20 år.

I inslaget berättades också att lärarstudenter väljer bort mattelänk till annan webbplats - och mot bakgrund av att skillnaderna ökar mellan olika elevgrupper så blir behovet av fler och bättre utbildade matematiklärare skriande.

Mer fakta om läget för lärarutbildningar i matematikämnet finns härlänk till annan webbplats.

Idag klockan elva presenteras PISA 2012 av Skolverket.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla