Vidden av skolans problem

Expressens Anna Dahlberg, chef för ledarredaktionen, skriver idag en synnerligen tänkvärd och oroad söndagskrönika. Hon undrar helt enkelt om politikerna inser vidden av skolkatastrofen i Sverige.

Publicerad Av

I Jan Björklund borde gråtalänk till annan webbplats skriver hon: "Det finns bara en sak som skrämmer mig mer än Pisa-resultaten. Och det är att våra politiker inte inser vidden av katastrofen."

Dahlberg drar parallellerna till 90-talskrisen då en kommission tillsattes för att klara situationen. Hon ser dock förnekelse inför enkla fakta från olika håll i skoldebatten. Både S och högern försvarar egna käpphästar.

"För utomstående bedömare framstår det som självklart att det finns ett samband mellan de kraftigt fallande skolresultaten de senaste 20 åren och det systemskifte som ägde rum i början av 90-talet när skolan kommunaliserades och friskolereformen genomfördes.", skriver Anna Dahlberg klarsynt och menar att det krävs en chockterapi för att vända skolans svarta siffror. Kraftigt lönelyft för lärarna som en början för att häva den akuta lärarkrisen och därtill en översyn av skolpengsystem.

"Men det viktigaste är att en kriskommission tillsätts med full frihet att lyfta på alla stenar precis som Lindbeckkommissionen en gång fick. Det är dags att såväl borgerligheten som Socialdemokraterna lägger den politiska prestigen åt sidan och erkänner att de tillsammans har kört svensk skola i sank med en fatal blandning av proletarisering och marknadsdyrkan. Detta är en ödesstund, precis som 90-talskrisen. Måtte våra politiker inse det."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla