Kommunskolans företrädare måste våga lyssna

Debatten om statligt ansvar för skolan har nått en ny nivå. Nu är inte frågan om skolan måste få en ökat statlig styrning och ökat statligt ansvar utan snarare när.

Publicerad Av

Väljarna fortsätter att ge sina tydliga besked till politikerna. 63 procent av väljarna säger, när SVT frågar dem genom Sifo: ”Vi vill ha en statlig skola!”länk till annan webbplats

Det de egentligen säger är att skolan ska vara likvärdig och nationellt finansierad och de vill se ett nationellt tydligt ansvarstagande. Svenska folket är inte nöjda med det skolsystem vi har byggt upp. De kan vara och är ofta nöjda med skolan i deras närhet och de ser hur lärarna kämpar och arbetar med eleverna. Men väljarna ser också att det inte ges rätt förutsättningar i form av löneutveckling, fortbildning och satsningar på lärarna och på skolans kunskapsuppdrag.

Debatten i SVT Aktuellt visade på SKL:s stora problem. Kommunernas företrädare flyr ansvaret och ser bara problem och svårigheter när debatten ska handla om hur skolan som system ska kunna bli effektivare och bättre för att alla elever ska få en likvärdig och bra skolgång.

De är egentligen mycket sorgligt att se förnekelsen och försvarsmekanism ta vid. Istället för att se problemen i vitögat och påbörja ett samtal om vad vi tillsammans kan göra. Kommunskolans företrädare måste våga lyssna, om en förändring ska kunna komma snabbt. Alternativet är att kommunerna fråntas ansvaret efter politiska strid.

Efter debattartikelnlänk till annan webbplats som Bo Jansson och Per Thullberg hade i Dagens Nyheter på måndagen har kommentarerna varit många i media i dag.

I exempelvis Smålandsposten lyfter man fram i en ledartext att, som man beskriver det, "en majoritet av väljarna vill att lärarna ska bli anställda av staten igen". Man nämner att folkpartiledaren Jan Björklund driver förslaget om en statlig skola hårdast. ”Störst påhejare har han i Lärarnas riksförbund som under de senaste åren släppt flera rapporter och skrivit många debattartiklar med förstatligande som budskap."

Avslutningsvis skriver tidningen:
”I dag vågar inget av de stora partierna att ta i frågan om huvudmannaskap. Som regeringsparti skyr Moderaterna en stor och för statskassan dyr reform. För Socialdemokraternas del handlar det inte så lite om prestige. Att återförstatliga skulle vara att erkänna ett stort misstag.
Men vem vet? Skolan kommer vara en het fråga i valet. Om väljarna är övertygade kanske någon av de stora svänger. Om ett förstatligande genomförs bör vi minnas en sak: det kommer knappast leda till några snabba förbättringar.
Skolresultaten har försämrats under lång tid och det har många orsaker. Kommunaliseringen är en. Men när något väl är raserat byggs det inte upp i en handvändning.”

Absolut ät det så att det inte kommer vara gjort i en handvändning. Men att klara skolans stora problem med resursfördelning löser sig inte om man fortsätter med det system som finns i dag.

Måttet är rågat. Skolans styrning och finansiering måste förändras.

Nu vågar också kommunala förvaltningschefer att tala ut om problemen i kommunskolan. Läs detta i Sveriges Radios serie #kaosklasslänk till annan webbplats.
En av de som lämnat sin berättelse, och som SR har fått tillstånd att publicera, är från en förvaltningschef, som har ett flertal rektorer under sig. Denne menar att "Skolan måste åter förstatligas".länk till annan webbplats

Läs dessa kloka rader, så att säga från skolan skolans inre frontlinje:

"Som förvaltningschef har jag erfarenhet av att var helt och hållet styrd av den kommunala ekonomin. Förmågan att hålla budget var en viktig fråga redan vid anställningsintervjun. Att peka på resursbrist, som jag gjorde, och att visa på det faktum att vi inte hade tillräckliga medel för att hjälpa barn och elever i behov av stöd, var i princip att vara illojal och alltför verksamhetstillvänd.

Min ambition och vision var inledningsvis att vara pedagogisk ledare även i rollen som förvaltningschef, men det var inte vad politikerna förväntade sig. De ville se en strikt byråkrat som kunde hålla rektorerna i järngrepp och naturligtvis hålla budgeten.

Min slutsats, efter att ha arbetat i flera kommuner, är att nu måste den svenska skolan åter förstatligas. Då kan likvärdighet, bland annat beträffande resurstilldelning och styrning, uppnås för landets skolor totalt sett.

Det går inte att prestige och okunskap om skolans verksamhet får prägla kommunpolitikerna styrning av skolan så som det sker idag. Pedagogisk kompetens och sakkunskap måste lyftas fram i första rummet. Styrdokument och skolverklighet måste på bästa sätt synkroniseras. Annars förblir pedagogers och skolledares uppdrag omöjligt att genomföra."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla