Svenska folket vill ha statlig skola

Stödet för ökat statligt ansvar för skolan har stigit anmärkningsvärt under hösten. Och efter senaste PISA-mätningen lär den trenden bara befästas. Låt oss se hur olika undersökningar skildrat förändringen de senaste åren i opinionen för statlig skola.

Publicerad Av

Frågorna är inte alltid helt identiska i de olika undersökningarna, men det handlar hela tiden om man vill ha statlig skola/statlig finansiering av skola/statlig styrning av skolan.

Här går vi baklänges från den senaste mätningarna i TV4 och SVT och följer förändringen.

december 2013
Novus har på uppdrag av TV4 genomfört en undersökning för att få reda på svenska folkets syn på vem som bör ha huvudansvaret för den svenska grundskolan. 81 procent anser att staten bör ha huvudansvaret för skolan.

december 2013
Sifo har på SVT:s uppdrag genomfört en undersökninglänk till annan webbplats om inställningen till statlig skola. 61 procent vill ha en statlig skola.

november 2013
Demoskop har på Expressens uppdrag gjort en undersökninglänk till annan webbplats. 84 procent vill ha statlig skola. Ett förvånansvärt starkt stöd.

juli 2013
Novus har på Lärarnas Riksförbunds uppdrag gjort en undersökning som bygger på 3000 svar. 63 procent av väljarna anser att staten borde ta över huvudansvaret för finansiering av skolan, lärare och rektorer. Intressant att resultatet är nedbrytbart på olika partier och att alla partier har stora delar av sin väljarkår som är för statlig skola.

Värt att påpeka är att Novusmätningen i december för TV4 går att nästan att rakt av jämföra med mätningen i juli för Lärarnas Riksförbund. Novus lyfter själva fram den som en jämförelsepunkt. Och då har stödet ökat med närmare 20 procentenheter sedan sommaren!

maj 2013
I en undersökninglänk till annan webbplats som UR gjorde i maj 2013 visade det sig att även delgruppen rektorer vill ha statlig skola. I undersökningen svarade nästan 1000 rektorer. 48 procent av dem tror att deras uppdrag skulle underlättas om de istället var anställda av staten och 51 procent uppgav att de känt sig överkörda av kommunen i sin roll som rektor.

juli 2011
En majoritet av folket, 56 procent, vill att skolan förstatligas, visar en undersökninglänk till annan webbplats från Novus. Den visade åter att skolan är en nationell angelägenhet även om verksamheten bedrivs lokalt. I denna fråga står allmänheten och Lärarnas Riksförbunds medlemmar eniga.

augusti 2010
Drygt varannan väljare anser att staten ska ta ett finansiellt ansvar för skolan och på motsvarande sätt vill varannan väljare se antingen en statlig skola eller en statlig skola parallellt med friskolealternativ. I en undersökning av Novus som gjorts till Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning visar det sig att 51 procent tror att likvärdigheten skulle förbättras om staten finansierade skolan. Endast 9 procent tror att likvärdigheten skulle försämras. Resterande delar av valmanskåren är antingen osäkra eller tror att likvärdigheten ej kommer att påverkas. Det är fler sympatisörer från den röd-gröna sidan (55 procent) än från den borgerliga alliansen (51 procent) som har denna uppfattning.

maj 2008
Lärarnas Riksförbund lät i rapporten ”Vi vill ha världens bästa skola. Nu” undersökningsföretaget Exquiro ta reda på inställningen till synen på skolans likvärdighet och styrning. Det var den första större mätningen i frågan om statens ansvar för skolan.
81 procent av lärarna, 75 procent av föräldrarna och 63 procent av eleverna anser då att alla elever inte har samma chans till en likvärdig utbildning. Bland dem som har tagit ställning anser 89 procent av lärarna och 66 procent av föräldrarna att kvaliteten inom utbildningssystemet skulle förbättras om statens ansvar för skolan skulle öka. Därmed syntes ett stöd för ett ändrat huvudmannaskap för skolan.

Värt att påminna är att i en mycket uppmärksammad debattartikellänk till annan webbplats den 13 maj 2008 gick startskottet för Lärarnas Riksförbunds kamp för en mer statligt styrd och finansierad skola. På DN Debatt gick förbundet ut och stod upp för att man faktiskt vill ha ett nytt huvudmannaskap, alltså ny styrning och finansiering av skolan.

Den blev också ett frontalangrepp på Göran Persson, mannen som lyckades driva igenom kommunaliseringen av skolan på ett sätt som av ett före detta S-statsråd beskrivs så här: "Han lurade oss helt enkelt!".

Efter att lärarna förlorat kampen, trots en strejk 1989, plockade man nu upp kampen igen. Denna gång med ett bredare perspektiv, men också med det fasta målet att se till skolans och elevernas bästa. Utan lärare som kan sköta sitt uppdrag på bästa sätt så förlorar eleverna – och i förlängningen hela landet. Något som blivit tydligt inte minst med fallet i den senaste PISA-undersökningen.

Sveriges lärare är värda en bättre huvudman och ett tydligare nationellt ansvar för skolan. Det tycker också svenska folket. Och folkets åsikt har blivit allt tydligare på den punkten.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla