Vart tar alla pengar vägen?

Just nu sprids ett intressant brev från Utbildningsdepartementet på Facebook. Det är läraren Marie Axelsson och kommunombud för Lärarnas Riksförbund som skrivit till departementet om nationella prov.

Publicerad Av

Och i det svar som hon fått visar det sig att de kritiker som anklagar kommunerna för att använda skolan som en budgetregulator kan få vatten på sin kvarn.

Det visar sig nämligen att pengar för kostnader i samband med de nationella proven skickas ut med det generella statsbidraget till kommunen och baseras enligt en schablon på antalet invånare. Dock verkar ingen eller mycket få känna till att dessa extra pengar finns. Resurser som kan användas för att ta in vikarier i samband med att lärarna rättar proven.

Bakgrunden till denna diskussion är det välkända faktum att varje år tvingas många lärare ta strid med huvudmannen, kommunen, för att få sitta med bedömning och rättning av de nationella proven och för att få möjlighet att ta in vikarier när man gör det.

Marie skriver bland annat att ”Sigtuna har fått 320 000 kr för 2014 fick jag veta igår... och vi har drygt 40 000 invånare. Finansieringsprincipen är den att när staten skjuter till pengar för riktade insatser i det generella statsbidraget så förstärker man i Sigtuna kommun budgeten för den nämnden som ska jobba med detta. Jag utgår från att kommunerna gör olika... tyvärr!”

Marie uppmanar att man kollar hur det går till i den egna kommunen. Förmodligen blir nu många kommuners chefsekonomer uppringda. Det är bra att de många statliga bäckarna små blir synliggjorda i kommunernas budgetar. Kommuninvånarna har rätt att veta om resurserna från staten går till det som de är avsedda för. Om de går till skola eller ishallar.

Det är annars lätt hänt att pengar försvinner i kommunens påse, eller som det står i en kommentar:

"Det finns många sådana statsbidrag som bara försvinner. Likadant med statsbidraget för ökade kostnader i samband med införadet av lärarleg. Här används  just de pengarna rätt då mentorerna får lönetillägg för sitt uppdrag med nyexaminerade lärare. Detta är ett ytterligare argument för statiligt ansvar för skolan."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla