Kommunaliseringens apologeter

På debattsajten Skola och samhälle länk till annan webbplatsläser vi idag ett ”försvarstal” för den alltmer kritiserade kommunskolan.

Publicerad Av

Det kommer föga förvånande från Olle Holmberg, som var med och la grunden för genomförandet av en av det förra århundradets mest kritiserade reformer, som för övrigt inte utreddes en enda dag innan det beslutades.

(Processen har faktiskt liknats vid en kupp från de som var med i Socialdemokraternas riksdagsgrupp när frågan behandlades och drevs igenom av Göran Persson.)

Det är med både med intresse, men också sorg som man läser texten betitlad Kommunaliseringen – ett försvarstal länk till annan webbplats. Ingenstans finns insikten att kommunaliseringens värsta effekt faktiskt var hur det drabbade läraryrket med svag löneutveckling, sänkt status och en tilltagande avprofessionalisering.

Det är märkligt att Holmberg håller fast vi kommunaliseringen trots att dess destruktiva sidor är så tydliga. Och det visar sig i det som artikelförfattaren noterar själv redan i första meningen:

”Tidningarna översvämmas av artiklar, som talar om hur nödvändigt det är att återföra hela ansvaret för skolan till staten.”

Den givna kopplingen görs heller inte, nämligen att utan kommunaliseringen hade det som Holmberg gärna kritiserar svårligen blivit verklighet, alltså det fria skolvalet och friskolesystemet.

Det är värt att understryka att tanken från exempelvis Lärarnas Riksförbund inte är att ett nytt finansieringssystem ska detaljstyras från Stockholm. Däremot ska resurserna gå direkt till klassrummet. Därför blir det ofrivilligt komiskt när Holmberg skriver:

”Ingen föreställer sig väl att en framtida decentralisering går från staten direkt till skolor och lärare.”

Jo, precis så är det. Lärarna och de som vill skolan och eleverna väl inser att det är just det som krävs. Att resurserna går från den statliga nivån direkt till skolor och lärare. Tanken är att resurser ska gå till undervisning som ska främja kunskap och bildning.

Undervisningsuppdraget ska gå endast till professionen, inte till kommunhusen. Det är just detta som har varit ett av de stora problemen med kommunaliseringen. Och om Olle Holmberg tänkte efter ett varv till så skulle han nog också inse att vi måste våga tänka nytt och inte bara blicka bakåt i den svenska skoldebatten.

Det behövs inga klåfingriga kommunala mellanhänder som förvanskar skolans uppdrag. Istället för att snåla på skolan så krävs det satsningar på skolan. Men dessa satsningar lönar sig kanske inte alltid för en enskild kommun. Däremot lönar sig satsningar på skolan för landet Sverige.

Den som vill läsa mer om Lärarnas Riksförbunds syn på skolans decentralisering kan exempelvis läsa ordföranden Bo Janssons uppmärksammade artiklar i Upsala Nya Tidning för ett år sedan. Här kan du läsa "Skolans inriktning har varit fel"länk till annan webbplats och "Misslyckad decentralisering bakom skolans problem"länk till annan webbplats.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla