Satsa på lärarnas löner

Lönefrågan är känslig och givetvis bör alla som arbetar i skolan värderas högt. Det är ett viktigt uppdrag att undervisa och vägleda eleverna, våra barn och ungdomar.

Publicerad Av

När Jan Lenander på bloggen Jans Syrligheter går lite på djupet i frågan om lönesättning så har han några ovedersägliga poänger i det kärnfulla inlägget "Meningslöst att höja förskollärarnas löner"länk till annan webbplats.

Han drar ofta en lans för ämneslärarna och särskilt för lärare i naturvetenskapliga ämnen, som det råder väldigt stor brist på i den svenska skolan. Så stor brist att Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson oroar sig för om vi kommer kunna bedriva kvalificerad undervisning i dessa ämnen, eller om dessa ämnen mer eller mindre kommer att utrotas ...

Det vore intressant att få en diskussion om detta som håller sig saklig och nyanserad. Det finns också många skäl att vilja hålla samman lärarna och lyfta hela lärarkåren, som är kraftigt felavlönad. Samtidigt är frågan om inte också några måste få gå före? Någonstans måste löneuppvärderingen börja.

Vad säger du? Hur ska lärarlönerna lyftas och hur ska de som idag väljer bort läraryrket även om de skulle passa mycket väl för det, både på grund av djupa ämneskunskaper och personliga egenskaper, kunna förmås välja det yrke som de egentligen passar för ofta överväger?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla