Att inte sitta i någons knä

Lärarnas Riksförbund är ute med olika partier där man kan lyfta skolans och lärarnas väl. Förbundet har vinnlagt sig om att i sakliga frågor samarbeta med partier från olika block och med olika ståndpunkter.

Publicerad Av

Aldrig tas det partipolitisk ställning mellan de två politiska blocken som kämpar om makten och om att få förtroendet att styra landet. Däremot lyfts skolan och utbildningsfrågorna ur lärarnas perspektiv.

I går var Lärarnas Riksförbund i Uppsala ute med Socialdemokraterna i UNT, "Så får vi en bättre skola"länk till annan webbplats. Det är det senaste exemplet på debattartiklar som skrivits ihop med partiföreträdare, enbart i Uppsala kommun. De flesta har förberetts av LR:s företrädare.

Det har skrivits debattartiklar med Miljöpartiet, "Låt eleverna få tillbaka sina lärare"länk till annan webbplats. Men också med Folkpartiet: "Statlig skola ger tydligare ansvar"länk till annan webbplats. Samt också med Moderaterna "Sveriges högst avlönade lektorer"länk till annan webbplats.

Och detta är enbart i Uppsala. På riksnivå har förbundet haft debattartiklar med Socialdemokraterna, "Slopa tidiga betyg så kan vi göra upp",länk till annan webbplats och Miljöpartiet, "Ge lärare möjlighet att göra sitt jobb",länk till annan webbplats men också om arbetsmiljö och lärares sjukskrivningar, "Kvinnliga lärarnas pliktkänsla är osund"länk till annan webbplats.

Lärarnas Riksförbund på riksnivå har också haft debattartiklar med Vänsterpartiet, "Lärare och elever har utsatts för ett systemfel", om den viktiga frågan om finansieringen och styrningen av skolan. Något som alltför många politiker ännu blundar för.

Förbundet har även gått ut med Moderaterna, "Vi är överens om att lärarna måste få mer tid för undervisning"länk till annan webbplats och även Folkpartiet, "Staten måste ta över ansvaret för skolan"länk till annan webbplats och "Dags att återförstatliga skolan".

Så arbetar den som vill skolan väl och söker förena de goda krafterna i olika sakliga frågor. Aldrig i någons knä, alltid för skolans, elevernas väl och med lärarnas bästa för ögonen.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla