Lärare utan stöd från skolledningen

I dagens Svenska Dagbladet läser vi återigen om lärares orimliga arbetsförhållanden och hur skolledningar väljer att inte lyssna.

Publicerad Av

I artikeln "Lärare utsätts för hot och våld"länk till annan webbplats berättas att en av tio bland skolpersonalen i Stockholms Stad uppger att de hotats och utsatts våld i skolan i hög grad under det senaste året.

Tidningen berättar om läraren Paul, som när han fick näsan knäckt av en elev inte gavs något stöd alls av ledningen - utan tvärtom ombads hålla tyst om det. Han tvingades själv polisanmäla händelsen. En horribel ögonblicksbild från svensk skola idag.

Två andra lärare i artikeln, Fredrik Lindvall och Camilla Falk, Slättgårdsskolan i Bredäng i södra Stockholm, berättar att de har kollegor på lågstadiet som anmäler att de blivit slagna.

Och sedan frågar man sig varför kunskapsresultaten rasar? En skola där lärare inte respekteras ens av sin arbetsledning kommer aldrig att kunna resa sig. Därför måste en attitydförändring snabbt komma till stånd.

De skyddsombud, lärare och arbetsmiljöinspektörer som SvD talat med säger att klimatet i skolan har blivit hårdare och våldet går allt lägre i åldrarna.

"Vuxenrespekten för läraren finns inte längre. Idag ser vi även elever i de lägre årskurserna som är aggressiva och tar till våld mot sina lärare", säger Ragnar Sjölander,  huvudskyddsombud i Stockholm och ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

Han menar också att den allt hårdare konkurrensen om eleverna leder till att rektorer inte vill anmäla våld av rädsla att skada skolans rykte.

"Lärarna lämnas ofta i sticket när det handlar om konflikter med elever eller deras föräldrar. Vi har samtidigt märkt en markant ökning när det gäller lärare som får tillsägelser och varningar".

Nyheten uppmärksammas också bland annat i Sveriges Radio Stockholm, "Flera Stockholmslärare utsatta för våld och hotlänk till annan webbplats".

I senaste senaste numretlänk till annan webbplats av Skolvärlden berättas om att lärares arbetsförhållanden blivit allt svårare. Där handlar det om Örebro, men det skulle ha kunnat varit nästan vilken kommun som helst där lärarnas arbetsmiljö är ohållbar. Exemplet Lund har vi skrivit om tidigare här på bloggen.

Alla dessa exempel visar att skolledningar och ansvariga politiker inte tar sitt ansvar. Ett samhälle som inte värdesätter sina lärare, värdesätter inte skolans elever och sina barn och ungdomar.

Har du fler exempel? Nu kan du som är lärare, samt elever och föräldrar, skriva din egen berättelse på sajten Skolvalet2014.se. Där kan du beskriva hur det ser ut i din skola så att politikerna kan läsa.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla