Traditionell eller modern – ett självbedrägeri

Under tisdagen presenterades en undersökninglänk till annan webbplats i Dagens Nyheter och där Sifo frågat svenska folket om vad de menar är viktigaste åtgärderna för att lyfta resultaten i skolan.

Publicerad Av

Till och börja med är det underligt att inte lärarna tillfrågats, eftersom de rimligtvis bör ha en mer kvalificerad syn på frågan. Bland annat kan vi läsa att svenska folket tror att mindre klasser är bra.
Ungefär samtidigt står en av de högsta PISA-ansvariga vid en presskonferens i Rosenbad och senare i riksdagen vid ett seminarium för utbildningsutskottet och säger att satsningar på mindre klasser inte är en väg framåt, satsa istället på högre lärarlöner.

Har man en krona över så ska den kronan satsas på högre lärarlöner. Framgångsrika skolsystem har höga lärarlöner, men klasserna tenderar då att vara större.

Dessutom underströk Andreas Schleicher, Deputy Director, Education and Skills, OECD, att tron på att kreativitet är särskilt stor hos svenska elever, som några brukar försvara sig med när fallet i PISA fortsätter, inte stämmer.
Han förklarade bland annat att kreativitet har många dimensioner. Man måste integrera många olika slags kunskaper. Man måste exempelvis kunna tillämpa sina matematiska kunskaper i nya situationer. Det kan man inte i Sverige. Många av de asiatiska länderna som stereotypt brukar avfärdas som mindre kreativa, har istället en betydande kreativ förmåga.

Kunskap fastnar, och kunskap växer i klassrummet om man gör rätt saker. Lärandet kan aldrig vara modernt, eller omodernt. Ofta är de som vill vara moderna, de som är de mest gammaldags bakåtsträvande.

”Jag brukar undvika att tala om traditionell eller modern undervisning. Det som du kallar modernt är det inte och det som du anser vara och kanske ser ut som mer traditionellt är ofta mer i samklang med modern hjärnforskning och med forskning om lärandet”, sa Andreas Schleicher.

Till exempel när läraren undervisar från katedern och har hela klassen framför sig så är möjligheten till individuellt anpassad undervisning bättre än när läraren går runt bland eleverna.

Kontentan är att andra länder må ha en mer traditionell undervisning. Men studieron och klimatet i lärandeprocessen är sämre i Sverige än i dessa länder. Valet borde vara enkelt mellan sådan modernitet och sådan tradition, men är det inte i Sverige. Man kan fråga sig varför?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla