Kommunerna har inte koll

Man kan fråga sig vad som händer om ingen kollar kommunerna? I synnerhet när det gäller hur statens statsbidrag för skolan används. De används felaktigt har det visat sig efter att Lärarnas Riksförbund lyft frågan om var pengarna för genomförande av nationella prov tar vägen.

I Eskilstuna-Kuriren läser vi i dag att Kommunen vill höja skolpengen efter misstag. Där erkänner kommunledningen att man inte haft koll på statsbidraget för att finansiera den extra administration som nationella prov medför för lärare. Tjänstemännen missade pengarna som därför aldrig nådde skolorna. Efter att Lärarnas Riksförbund agerat vill kommunen rätta till misstaget genom att höja skolpengen i år.

Det var i Sigtuna som de första frågorna ställdes till kommunen av kommunombudet Marie Axelsson, som vi berättat om tidigare. I Eskilstuna är det Jessica Olsson, distriktsordförande i Lärarnas Riksförbund Sörmland, som gått vidare i sin region och nu ställer sig undrande till hur kommunen kunde missa bidraget.

"Det är bra att pengarna kommer, bättre sent än aldrig. Men vi i Lärarnas Riksförbund vill ju ha ett förstatligande av skolan och det här är ett bra exempel på varför, på att kommunerna inte har någon koll.

Lärare är lojala och vill göra ett bra jobb. Så när de nationella proven kommer i mars till maj och i december finns det lärare som periodvis jobbar 60 till 70 timmar i veckan. 400 000 kronor blir ett antal extra lärartimmar. Sen kan jag tycka att det är lite underligt att Lärarnas Riksförbund måste lyfta den här frågan överhuvudtaget. Vad hade hänt om vi inte hade gjort det?"