Lärare har sämsta arbetsmiljön

I Svenska Dagbladet läser vi något som många har anat. Lärare är den yrkesgrupp som upplever sig ha den allra sämsta arbetsmiljön.

Publicerad Av

I artikelnlänk till annan webbplats intervjuas företrädare för Lärarnas Riksförbund, som är det största lärarfacket i Stockholm. De bekräftar bilden av en stressande och pressande arbetsmiljö.

Mariana Decker, skyddsombud på Spånga gymnasium i Stockholm, lyfter den fysiska arbetsmiljön med "störande ljud och buller, dåliga arbetsrum och att man tvingas stå många timmar varje dag".

"Men visst är den psykiska arbetsmiljön svårast. När man låter den försämras är det inte konstigt att kvaliteten på undervisningen sjunker och Sverige rasar i Pisa-undersökningarna. Det kan bara lösas med mer tid till undervisning och fler lärare", säger Mariana Decker till Svenska Dagbladet.

I den jobbhälsobarometer från Sveriges företagshälsor som presenteras idag och där över 4500 anställda i åldern 20 till 65 år intervjuats har man nu för första gången delat upp undersökningen på olika näringsgrupper. Här kan vi läsa att "anställda inom den svenska skolan upplever att de sammantaget har sämst fysisk och psykisk arbetsmiljö av samtliga näringsgrenar."

Lärare tycker att de har små möjligheter att påverka sitt arbete och svårt att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning. Lärare känner sig stressade och har svårt att hantera konflikter på arbetsplatsen. Den fysiska arbetsmiljön är dålig, till och med sämre än vad byggnadsarbetarna tycker om sin.

Ragnar Sjölander, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm, säger sig inte vara förvånade över att lärarna klassar sin arbetsmiljö så lågt.

"Det är ju inte eleverna som är problemet utan oftast skolledningarna och förvaltningarna som hela tiden ändrar förutsättningarna. Undervisningstiden blir bara kortare, det är svårt att hinna förbereda och efterbehandla lektionerna, stressen ökar och man känner att man inte kan påverka situationen. Tiden för återhämtning är minimal i dessa slimmade organisationer", säger Ragnar Sjölander till Svenska Dagbladet.

Sedan finns det de som undrar varför situationen i skolan är så allvarlig. Men vem är då ansvarig för frågor som arbetsmiljö och arbetsbelastning? Jo, arbetsgivarna, skolhuvudmännen.

Inte underligt då att Lärarnas Riksförbund kämpar så hårt både i Stockholm och i skolor och kommuner runtom i landet för att lyfta den ohållbara situationen för lärarna - och i förlängningen även för eleverna.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla