Förstelärare som förebild

I ett nyhetsinslag i SVT berättas det om att det ska bli fler förstelärare på skolor i utsatta områden runt om i Sverige. Regeringen säger att man vill satsa på fler förstelärare i vad de kallar utanförskapsområden. Rinkeby är en av de stadsdelar dit man vill locka extra duktiga lärare.

Publicerad Av

I inslaget intervjuas Titte Kjellberg, som undervisar i idrott och är förstelärare på Rinkebyskolan och därtill skyddsombud. Det som är speciellt med Titte är att hon utstrålar en sådan självklar styrka och entusiasm. Se verkligen inslagetlänk till annan webbplats. Då förstår man varför karriärtjänstreformen med förstelärare är så rätt.

"Förstelärarjobbet handlar om att vara en förebild. Man har blivit utsedd av rektorn för att den personen anser att man gör ett bra jobb. Det känns väldigt hedrande att rektorn tycker att man är en skicklig lärare", säger hon.

För en lärare som får chansen att bli förstelärare kan det ha stor betydelse hur man arbetar i skolan. "På individnivå är det otroligt viktigt. Jag kände mig stärkt av det här. Jag fick ny energi och kände, wow, nu ska jag göra något stort", säger försteläraren Titte Kjellberg.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla