Nationella proven viktiga för likvärdigheten

Varför ska vi ha nationella prov? Ska dessa minskas, avskaffas eller behållas, men rationaliseras?

Publicerad Av

I helgen kunde vi läsa ett utspellänk till annan webbplats i Svenska Dagbladet, där undertecknarna menade att proven borde vara frivilliga.

I en nyhetsartikellänk till annan webbplats i SvD avvisar skolministern kraven. Även Lärarnas Riksförbund ställer sig där mer tvekande och lyfter fram poängen med de nationella proven.

”För de lärare som undervisar i de ämnena blir det en mindre arbetsbelastning men för lärarna i svenska, engelska och matematik blir det ju ingen skillnad. Vi tycker att nationella prov är bra för att de är normerande för att det ska bli en likvärdig undervisning”, säger Anders Almgren, förste vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

När denna debatt nu förs så kan man dra sig till minnes vad Maciej Zaremba skrev om i Dagens Nyheter i sin mycket uppmärksammade artikelserie ”Hem till skolan”. Läs särskilt artikeln ”Sverige har slutat undervisalänk till annan webbplats” med underrubriken ”Så förlorade lärarna sitt yrke”, där det beskrivs hur läraryrket avprofessionaliserats.

Nog kan man ana lite av samma problematik i detta att vilja avskaffa prov som hjälper elever och lärare att få koll på kunskapsläget?

Det kan tyckas märkligt att vilja minska på de nationella proven när dessa är viktiga för likvärdigheten i skolan. Det som nämns med nationella provens normerande funktion är viktig, enligt lärarna själva.

Däremot måste man se till att lärarnas arbetsvillkor är rimliga så man kan hinna med grunduppdraget, som är att undervisa eleverna och hjälpa dem att nå kunskapsmålen.

Vi noterar att samma avsändare som vill minska proven i SO- och NO-ämnena, också menar att skolan inte ska var statlig. Att det väsentligt skulle gynna likvärdigheten bryr man sig tydligen inte om.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla