Vackra ord måste omsättas i handling

Det är ord och inga visor vi läser på Svenska Dagbladets debattsida i dag.

Två företrädare för Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) går ut i en bredsida mot oansvariga politiker som talar lent, men inte levererar.

Det är Torbjörn Lundh, ordförande för Nationalkommittén för matematik vid KVA och Samuel Bengmark, ordförande för Svenska kommittén för matematikutbildning vid KVA, som i debattartikeln "Politiker missar på nytt det centrala"länk till annan webbplats skriver att:

"Nu behöver politikernas vackra ord om höjda lärarlöner och status omsättas i handling. Frågan till politikerna är hur de avser att åstadkomma detta. Det är en nationell angelägenhet att investera i skolans viktigaste tillgång – lärarna."

Vidare skriver de:

"Samhället behöver förhålla sig till denna viktiga yrkesgrupp med stor respekt. Läraryrket är förmodligen ett av de mest komplexa uppdrag som finns, då det ställs extremt höga krav på både bredd- och spetskunskap. En lärare i exempelvis matematik ska kunna förstå hur eleven uppfattar något och hjälpa till att hitta vägar att påverka denna föreställning. Läraren ska också vara den mentor som hjälper till att sätta mål och upprätthålla höga förväntningar. Dessutom ska läraren kunna fånga elevernas nyfikenhet genom att elevernas frågor tas på allvar och blir utgångspunkter för lärandet. Något som ställer höga krav på lärarens kunnighet och trygghet i sitt ämne. Brister i någon av ovanstående dimensioner är svåra att kompensera med någon av de andra. Detta vill vi hävda skiljer läraryrket från många andra krävande yrken som läkare, jurist eller ingenjör, där man kan finna sin plats i en mer nischad roll."

Lundh och Bengmark menar att hela skoldiskussionen bör kretsa kring två huvudfrågor:

  1. Hur gör vi läraryrket så attraktivt att vi lockar den mest begåvade tredjedelen till lärarutbildningarna?
  2. Hur rustar vi de som i dag är lärare och behöver komplettera sin kompetens för att fungera i den komplexa rollen?

De avslutar sin artikel med en vädjan:

"Vi vädjar till ansvariga politiker att lägga taktiserandet åt sidan och fokusera på det väsentliga, hela tiden med stor respekt för lärarnas svåra uppdrag. Det är en nationell angelägenhet att investera i skolans viktigaste tillgång, lärarna och deras kompetens. Här krävs en långsiktig strategi över partigränserna."

Bollen ligger nu i ert knä politiker, av alla kulörer och i alla läger. Ta den nu och sparka den i mål. Satsa på lärarna!
Och låt bli att dribbla bort er i era försök att använda skolan i partipolitiska syften ett valår som detta. För att klara den utmaning som ges av Kungl. Vetenskapsakademien så måste ni politiker våga se långsiktigt och prioritera en ny nationell styrning och finansiering av skolan.