Varför krävs de inte på sin avgång och på en offentlig ursäkt?

I dag läser vi en lysande artikel av barnboksförfattaren och läraren Martin Widmark, Sveriges mest lästa författare, som går ut på DN Kultur och säger "Jag skäms över hur vi har svikit barnen i skolan"länk till annan webbplats.

Publicerad Av

Det är en mycket stark text, som man tydligt kan se är skriven i helig vrede över just hur det offentliga Sverige, ansvariga politiker och makthavare i skola, myndigheter och vissa fackförbund, kunnat gå med på den nedmontering av skolan och lärarnas professionalitet som inleddes med kommunaliseringen av skolan på 1990-talet.

Martin Widmark frågar sig upprört:

"Hur har vi kunnat svika våra barn och barnens lärare på detta sätt? Det har sannerligen inte varit någon brist på nödrop från skolorna. Täta rapporter har talat om kaos, sjunkande resultat, bristande resurser, utbrända lärare och stressade elever. Allt har vi känt till, men blundat och hoppats på det bästa.

Vi som själva fick gå i något som måste ha varit en av världens bästa skolor med utbildade lärare, nya skolböcker och en modern, fungerande pedagogik. Hur kan vi ha tillåtit att en fungerande verksamhet omvandlades till en experimentverkstad för klåfingriga politiker? Och hur kan dessa politiker sitta kvar? Varför krävs de inte på sin avgång och en offentlig ursäkt för sitt katastrofala ledarskap? Inom vilken annan verksamhet får ledaren sitta kvar när målen inte uppfylls?"

Widmark sätter fokus rätt på årtionden av skolpolitiska och pedagogiska irrgångar. Han skriver också:

"Lärarna behöver arbetsro, fortbildning och högre lön, inga fler pedagogiska lappkast från alltmer desperata skolpolitiker."

Ett sätt att vrida utvecklingen rätt och få verktyg för en verklig förändring är att satsa på en statlig skola. I alla fall en skola med ökad statlig styrning, starkare statlig finansiering, som ger lärarna arbetsro.

En sådan förändring betyder inte några nya omorganiseringar som stör lärarna, däremot måste utredare och tjänstemän jobba för att sätta lärarnas perspektiv i centrum. Och detta perspektiv är inriktat på att lyfta eleverna, genom att bland annat få en verkligt effektiv skriv- och läsinlärning, genom att använda rätt lässtrategier - och genom att satsa på bättre villkor och löner för Sveriges viktigaste yrkeskår.

Här finns mer att läsa i det pressmeddelande som skickades ut idag, Elever får inte tillräckligt med stöd i läsförståelse och som presenter. Läs också i Skolvärlden om undersökningen, "Otillräckligt stöd för att knäcka läskoden"länk till annan webbplats.

Om du vill se Martin Widmark "in action" så kan du se denna inspelning från ett seminarium om läsninglänk till annan webbplats på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg i höstas då Lärarnas Riksförbund samarbetade med projektet "En läsande klass".

Men börja med att läsa Martin Widmarks text i DN noga - och sprid den gärna. Är det en text politiker och makthavare bör läsa i dag så är det denna!


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla