Folket och politikerna delar inte verklighetsbild

Det finns ett stort gap mellan svenska folkets och politikernas syn på skola och välfärdstjänster. Detta gap är ett stort problem för framtidens samhällsplanering.

Publicerad Av

Vad händer när den politiska makten och medborgarna inte delar bilden av verkligheten? Vilken legitimitet kan då politiken få?

I veckans nummer av SKL-ägda tidningen Dagens Samhälle läser vi intressanta nyheter om synen på privata välfärdstjänster. I artikeln "Kommunpolitiker tror på mer privata utförare i välfärden"länk till annan webbplats redovisas en enkät som besvarats av drygt 3000 kommunpolitiker och där över 70 procent av landets kommunpolitiker tror att andelen privata utförare kommer att vara oförändrad eller ännu högre i framtiden. Detta trots den heta vinstdebatten.

Andra siffror från undersökningen visar att:

  • 47 procent av kommunpolitikerna tror att andelen privata utförare av välfärdstjänster i den egna kommunen är högre om tio år än i dag
  • 25 procent tror på en oförändrad nivå
  • 16 procent bedömer att det blir en minskning

Samtidigt med detta läser vi längre fram i samma tidning att stödet för offentlig sektor nu är det starkaste någonsin. Samt att hela 7 av 10 svenskar är emot vinstdrivande företag i vård och skolalänk till annan webbplats. Även en majoritet av de som är för valfrihet i välfärden är emot vinstutdelning, enligt SOM-institutets attitydundersökning.

Det är för övrigt siffror som i storleksordning påminner om folkets åsikter om ansvaret för skolan, där drygt 80 procent vill se tydligare statligt ansvar för skolan. Vi har tidigare på bloggen gått igenom hur opinionen utvecklats i frågan om just statligt ansvar för skolan. Se här.

Och i den senaste sammanvägningen av de större opinionsinstitutenlänk till annan webbplats som Novus gör för Sveriges Radio Ekot visar det sig att just det parti som valt att lyssna till folkopinionen, Vänsterpartiet, ökar kraftigt. Nu ligger partiet på 8,6 procent och har därmed fler sympatisörer än Sverigedemokraterna som fortsätter att dala i opinionen.

Det ska bli intressant att se om politikerna när riksdagsvalet närmar sig väljer att bli lite mer lyhörda för vad medborgarna tycks säga. Nämligen att det man förväntar sig är transparens, trygghet och kvalitet i skolan, men också i vården och omsorgen.

Frågan är hur lokalpolitikernas kanske mer pragmatiska syn på frågan kan förenas med folkets och väljarnas mer känslomässiga, men inte mindre rationella syn. Känslor är viktiga för hur något ska kunna fungera praktiskt och rationellt.

Här har vi ett problem som kommer definiera både skoldebatten och den övergripande välfärdsdebatten framöver.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla