Lärarna måste återfå sin autonomi

Ännu en, som bloggen brukar beskriva som en riktig lärare, är ute i skoldebatten idag. Alltså en lärare som rapporterar direkt från klassrummet och är förankrad i kunskapsuppdraget. Det är bra, fler sådana lärare behöver höras.

Publicerad Av

Under rubriken "Detaljstyrningen av lärarna bakom Pisa-raset" i Göteborgs-Posten berättar Kjell Corneliusson, specialpedagog och klasslärare i Vänersborg att:

"Undervisningstiden har aldrig varit större än nu. Och detta utan ökade möjligheter till förberedelser med mera. I övrigt är vi till bredden fyllda med andra uppdrag. Den ekvationen går inte ihop!"

Corneliusson berättar att:"Empiriska forskningen och evidensrapporterna som kartlägger utveckling och lärande är bristfälliga i Sverige. Modeller utan vetenskaplig grund skapade av ”pedagogiska ideologer” har gjort skolan till en experimentverkstad. Fyra läroplaner under min karriär har mer styrts av politiska agendor än genomtänkt revidering utifrån de erfarenheter som finns".

Kjell Corneliusson lyfter fram att lärare måste ges förtroende och självständighet. Han skriver att: "det finns en gemensam faktor som påverkar kvaliteten i undervisningen. Det gäller alla oavsett kompetens, betyg, skolor, skolval, kommunalisering, friskolor etcetera. Det var avskaffandet av lärarnas autonomi."

Han påminner också om vad som hänt i den kommunaliserade skolan:

"När Avtal 2000 sjösattes, gick möjligheten för lärarna att styra över tiden runt undervisningen förlorad.
Den reglerade undervisningstiden slopades med dramatiska konsekvenser. Lärarnas riksförbund, LR, var emot förslaget till det bittra slutet. Lärarförbundet, LF, var med från början men 'lurades in' med mammons hjälp. Det har gått så långt att tolkningen prövats i Arbetsdomstolen 2011. Domen gav rektor rätt att utöka undervisningstiden inom den reglerade tiden. Hela systemet har ytterligare underminerats med ett lönesystem, som delvis styr bort från uppdraget."

Kjell Corneliusson avslutar sin debattartikel med uppmaningen:

"Parollen måste vara:
Rensa katedern! Ta tillbaka tiden till goda förberedelser, kollegialt lärande och elevmöten på hög nivå!"


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla