Fler vill göra makthavarlistor för skolan

Det är inte längre bara Skolvärlden länk till annan webbplatssom vill göra Skolans Makthavarlista. Nej, nu har även Dagens Samhällelänk till annan webbplats valt att göra en lista. På just de 50 viktigaste makthavarna i skolan, liksom Skolvärlden gjort i tre år.

Publicerad Av

Fantasilöst? Kanske. Men det är väldigt bra att skolan lyfts och diskuteras på konstruktiva och framåtsyftande sätt. Med varje makthavarlista som görs måste man fundera på varför skolan styrs på just det vis som den styrs. Och varför den har de makthavare den har. Är det bra eller dåligt? Vad borde förändras?

En intressant kommentar som SKL-ägda Dagens Samhälle gör till sin lista är att de verkliga makthavarna i skolan lyser med sin frånvaro på de främsta placeringarna.

"Få kommunpolitiker kvalar in på listan över de 50 mäktigaste, trots att de är skolans huvudmän och brottas med skolans vardag."

Kan det bero på att de egentligen inte är beredda att ta det verkliga ansvaret fullt ut? Att det är enklare att ropa på andra att ta det ansvar man själv har när resultaten rasar som i senaste PISA-undersökningen? Hur många kommunalråd har gått ut och sagt:

"Detta är mitt/vårt ansvar. Nu ska vi tar tag i detta och satsa på en mer likvärdig skola."

Hur många SKL företrädare har gått ut och sagt:

"Detta är vårt ansvar, nu måste förändringar ske. Vi måste satsa på ökad likvärdighet och höjd kvalité. Vi behöver en nationell kunskapsskola."

Lärarnas Riksförbund har sina förslag och sin syn på vad skolan behöver. En syn som delas av allt fler.

Härlänk till annan webbplats kan du läsa den nya Makthavarlistan från Dagens Samhälle. Och härlänk till annan webbplats finns den senaste Makthavarlistan från Skolvärlden 2013.

Den nya listan kommer avslöjas under Almedalsveckan. Då är Dagens Samhälles chefredaktör Mats Edman inbjuden av Skolvärldens chefredaktör Anna-Lena Hernvall till presentationen av originallistan.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla