Kommunaliseringen förändrade lärarrollen negativt

Idag fortsätter Vetandets värld i P1 sin granskning av vad som ligger bakom kunskapsraset i svensk skola.

Publicerad Av

Efter att ha granskat friskolereformenlänk till annan webbplats och det fria skolvaletlänk till annan webbplats är det nu dags att granska kommunaliseringen av skolanlänk till annan webbplats, den reform som lade grunden för de övriga i förändringen av svensk skola till att bli ett av de mest decentraliserade skolsystemen i världen.

Dessa tre reformer brukar beskrivas som den häxbrygd som skadat svensk skola så svårt genom att förstärka varandras negativa sidor. Att lyssna på dessa tre program fördjupar förståelsen av svensk skolas problem.

I dagens program beskrivs en förändring av svenskt skolväsende "som skulle komma att få stora konsekvenser, inte minst för lärarrollen" en förändring som påverkade både lärarjobbets status, läroplanen och lärarutbildningen. Just det som bland andra Lärarnas Riksförbund tidigt varnade för.

Leif Lewin, professor i statsvetenskap som nyligen utrett resultatet av kommunaliseringen, understryker i programmet att reformen genomfördes trots starkt motstånd från lärarna, som helt enkelt kördes över.

Lärarna förstod vad som komma skulle och raskt såg kommunerna till att man fick något som liknade enhetslärare att stoppa in där luckor uppstod. En dröm för arbetsgivarna och en kvalitetssänkning för eleverna, som inte längre var garanterade en lärare som var utbildad för rätt ämne och skolform. I programmet beskrivs det bra:

"Man tog bort vissa behörighetskrav för att göra det lättare för skolhuvudmännen att styra med lärarkåren."

"Styra med lärarkåren". Ja, en stor del av kommunaliseringens skadliga effekt berodde på att lärarnas makt och inflytande på sikt minskades kraftigt. Att förminska den som bär upp skolans centrala kunskapsuppdrag var inte särskilt välbetänkt. Och det priset får eleverna betala nu.

* * *

I detta sammanhang kan det vara värt att påpeka att det fortfarande pågår en kamp om bilden av vad som egentligen hände då skolan kommunaliserades. Det media sällan tar upp det är det faktum att Göran Persson "köpte" en del av lärarnas organisationer och fick med sig dem. På det viset kunde dåvarande regering få igenom kommunaliseringen av skolan.

Om detta har bloggen skrivit mer ingående i "Att dikta sig en ny historia". Läs och sprid detta. Det är bra vidareläsning efter att ha lyssnat på Vetandets värld.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla