Svensk skola som Rubiks kub

I år fyller Rubiks kublänk till annan webbplats 40 år. Något som har uppmärksammats i media i dag.

Publicerad Av

När vi läser om hur många vridningar det behövs för att klara att återställa kuben i utgångsläget så går tankarna till svensk skola och svenskt utbildningsväsende. Hur många vridningar behövs det för att lösa skolans problem med oöverskådlighet och oklar styrning?

Just nu tycks varje fält vara en skolreform som ska passas in på rätt ställe. Men då håller det inte att vi har 290 olika spelare som alla vill vrida kuben på sitt sätt. Här behövs en ansvarig och kunnig instans som kan vrida kuben rätt på kortast möjliga tid. Enligt matematikern Tomas Rokicki är 20 drag tillräckligt för att lösa kuben. Ska det räcka med snart tjugofem år av kommunaliseringsdragande av skolan?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla