Lågt i tak med skolmakthavare som inte värdesätter kunskap

Visselblåsare är livsviktiga för en fungerande demokrati. Ibland kan man undra hur det står till med den lokala demokratin och medborgarinflytandet. I en stort uppslagen debattartikel i DN Kultur, "Jag, en visselblåsare"länk till annan webbplats säger skolstrategen Per Kornhall ifrån och ryter till om tystnadskulturen.

Publicerad Av

Kornhall är förutom lärare också en välkänd och kunnig skoldebattör och sitter bland annat i en kommitté inom Kungliga Vetenskapsakademien som arbetar med skola. Därtill är han medlem i Lärarnas Riksförbund.

I artikeln berättas om hur han har bemötts efter att ett bland lärare och skolfolk mycket uppskattat arbete började bli jobbigt för ansvariga makthavare och politiker i Upplands Väsby. För övrigt en kommun där en och samma kommundirektör styrt i ett par årtionden. En säker signal om att något inte står riktigt rätt till. Som väntat är förtroendet lågt från lärarna gentemot kommunledningen.

Just nu i dagarna lämnas namnlistor efter upprop för att kommunens skolstrateg ska få fortsätta sitt arbete för att räta upp skolan. Cirka 200 namnunderskrifter från lärarna i kommunen har samlats in. Dessa lämnas över till Per Kornhalls chef och till kommunledningen. Det lär i princip vara alla lärare i kommunen som nu säger ifrån. De tycker att Kornhall bidragit till en positiv förändring i kommunens skolverksamhet.

Samma dag som Kornhall publicerar sig i DN läser vi att "Visselblåsare ska få stärkt skydd"länk till annan webbplats. Där berättas att en utredning föreslår att lagen bör ändras så att så kallade visselblåsare ska kunna få skadestånd om de drabbas av repressalier av sin arbetsgivare på grund av att de slår larm. Det kanske hade behövts i Upplands Väsby?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla