Kritik mot skolmarknaden från ledande ekonom

I det nya numret av tidskriften Neo länk till annan webbplatshittar vi en mycket intressant i intervju som berör den hårt kritiserade skolmarknaden. I ”Delar av borgerligheten missförstår marknadsekonomi”länk till annan webbplats säger professorn i nationalekonomi, Magnus Henrekson, både insiktsfulla och kontroversiella saker om skolan.

Bland annat tycker han inte att vinsterna är problemet. Däremot måste reglerna på välfärdsmarknaden förändras. Kanske är det en eftertankens krama blekhet som fått redaktören Paulina Neuding att lyfta fram denna interna kritik från borgerligt håll när det nu blivit uppenbart att dagens tillstånd av dålig koll på skolans område inte gillas av väljarna.

Magnus Henrekson har tydliga åsikter om behovet av klassresor (som försvåras i dagens skola), betygsinflation (som blivit ett verkligt problem i dagens skola) och privata förskolor (som skadats svårt efter avslöjanden om måttlös snålhet som drabbat barnen på den uppmärksammade Hälsans förskola).

Och om de senaste årtiondenas förödande skolreformer säger han:

"Kommunaliseringen av skolan, som Göran Persson drev igenom 1991, var ett första stort misstag. Kommuner styrs till övervägande del av fritidspolitiker. Jag vet inte hur man kunde tro att de skulle klara av att administrera dessa väldigt komplexa institutioner. Det är obegripligt.

Samtidigt var friskolereformen, som drevs igenom av regeringen Bildt, slarvigt genomförd.

Hur då?

– Det handlar till stor del om ideologi, och att delar av borgerligheten missförstår marknadsekonomi. Till vänster i svensk politik har man haft för vana att säga att allt som bedrivs i offentlig regi är bra. Inom borgerligheten verkar folk stundtals tro att privatisering är svaret på allt."
Henrekson anser att med fritt skolval, näst intill fri etableringsrätt och vinstdrivande aktörer kan inte skolorna tillåtas att sätta betyg helt på egen hand. Då får man betygsinflation.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla