Skolvärlden ökar

Trots att tidningsbranschen genomlever svåra tider och att många tidningar är pressade och minskar i upplaga, så visar det sig att Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden länk till annan webbplatshar ett flyt.

Publicerad Av

I medias branschtidning Dagens Media lyfts just Skolvärlden fram som en av få tidningar som ökarlänk till annan webbplats i Orvesto Näringsliv.

Den nämns som en av få ljusglimtar i årets mätning där Lärarnas Riksförbunds tidning ökar med 8 procent.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla