Dags att lämna välfärdsmarknaden när agnarna sållas bort

I DN läser vi att välfärdsbolagen betalar minimalt med skatt.

Publicerad Av

Häpnadsväckande siffrorlänk till annan webbplats visar att de största välfärds­bolagen inom vård, skola och omsorg förra taxeringsåret omsatte 22,4 miljarder kronor och hade en vinst på cirka 1,2 miljarder, och betalade 26 miljoner ­kronor i skatt.

Provocerande siffror inte bara för skattebetalande medborgare utan även för politiker. Nu läser vi att flera riskkapitalbolag försöker dra sig ur den svenska marknadenlänk till annan webbplats på grund av osäkerheten.

En osäkerhet som gör dem oroliga för sitt fortsatta ägande. Detta efter det myckna talet om att vinster måste begränsas, insynen ökas och öppenheten utvecklas. De vinstsiffror som DN avslöjar lär inte göra saken bättre för att bygga förtroendet mellan kunder och företag.

De mindre företagen i välfärdsbranschen tror (eller hoppas) på en framtid där de största koncernernas tid är förbi och där mindre och mellanstora företag i framtiden kommer att ta allt fler marknadsandelar.

”Då är det ingen som väljer exempelvis Carema. Jag tror att det kommer att bli fler företag med bättre kvalitet som plockar ut vinster som står i relation till arbetet”, säger exempelvis Maria Zaade på Akedo Omsorg AB i en intervjulänk till annan webbplats i DN.

I ett blogginlägg förklarar dock den största friskolekoncernen Academedia att de inte använder sig av räntesnurror eller plockar ut vinster utomlands utan betalar all skatt i Sverige. Academedia understryker också att man inte skattefuskar.

Man kan onekligen fråga sig om det är bra eller dåligt att bolag som finns i välfärdssektorn vill dra sig ur om vinstmöjligheterna försämras och kraven på insyn ökar från medborgarna och det politiska systemet? Är det bara vinstuttag med stordriftsfördelar där skalbarhet och produktionseffektivitet lockar så kanske det inte är företag med rätt inställning som sökt sig till den svenska välfärdsmarknaden?

När väl våra politiker släppt in marknaden i välfärden så måste det finnas köpare och säljare och det måste finnas vinst. Det förstår medborgarna. Men samtidigt måste aktörer på en marknad som är beroende av skatteintäkter och byggd på förtroende mellan medborgare och företag, förstå att de måste agera ansvarsfullt och långsiktigt. Ärlighet, öppenhet och transparens blir helt avgörande.

För att nå detta krävs ökad kontroll och tydliga krav på att vinster kan tas ut först när kvalitén har nåtts. Hur detta ska gå till är dock fortfarande höljt i dunkel.

Om några företag inte inser det så kanske det är lika bra att de packar sina väskor, tar förlusten och lämnar en marknad de kanske inte var mogna för.

Framtiden får visa hur innerligt engagemanget i skola, välfärd och omsorg är.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla