Otillräcklig satsning mot främlingsfientlighet

Regeringens satsning med nio miljoner kronor till Skolverket för att höja kunskapen om främlingsfientlighet i skolan är otillräcklig, enligt lärarorganisationerna.

Publicerad Av

Nyligen gick Lärarnas Riksförbund ut med integrationsminister Erik Ullenhag och i en debattartikel lyfte fram en undersökning som presenterats i Skolvärlden där det visar sig att sju av tio lärare inte får någon fortbildning om främlingsfientlighet.

”Skolan är central i arbetet för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet i vårt samhälle. Men en ny lärarundersökning visar att det är vanligt med öppet främlingsfientliga åsikter i skolan och att lärare efterfrågar mer fortbildning i dessa frågor. Lärarna måste få stöd i att bemöta rasism och intolerans i klassrummen”, skrev integrationsminister Erik Ullenhag och ordföranden i Lärarnas Riksförbund Bo Jansson.

I samma undersökning uppgav sex av tio lärare att de har haft elever som fört fram främlingsfientliga åsikter på lektionstid. Bland högstadielärare är andelen drygt 65 procent. Samtidigt anser nästan fyra av tio gymnasielärare att skolan misslyckas hantera och bemöta dessa åsikter på ett bra sättlänk till annan webbplats.

I ett nyhetsinslaglänk till annan webbplats i Sveriges Radios Ekot går Bo Jansson ut och framhåller att många lärare är osäkra på hur man ska hantera främlingsfientlighet och rasism i skolan. Han påpekar liksom i debattartikeln att man känner en osäkerhet i skolan kring hur man ska bemöta det.

Lärarorganisationerna tycker att staten måste ta ett större ansvar för att se till att lärare vidareutbildas i hur man hanterar frågor som rör rasism och främlingsfientlighet.

Nyligen avsatte regeringen 9 miljoner till Skolverket för att öka kunskapen om rasism och främlingsfientlighet i skolan. Men det är inte nog, tycker företrädarna för de båda lärarfacken.

Satsningen är också mycket blygsam jämfört med vad regeringens utredare Bengt Westerberg föreslog i sin utredning om rasism i skolan, 2012. Westerberg ville se en satsning på 650 miljoner, för att fortbilda lärare på det här området. Det återstår därmed en hel del att göra och satsa.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla