Kommuner ska använda pengarna rätt

Det är verkligen på tiden att lokala politiker går ut i skoldebatten. De tycks mest ägna tiden åt att ligga lågt för att låta sina kollegor på riksplanet debattera skolan. Men idag säger faktiskt några politiker från Norrtälje ifrån. De säger att de vill följa de regler och anvisningar som gäller ...

Publicerad Av

De vill helt enkelt använda de pengar som staten skickar till kommunerna för de nationella proven, just till de nationella proven. Här har vi några kommunpolitiker om vågar vägra leka leken "gömma pengar i den stora statliga påsen" ... De vill också satsa på en centraliserad rättning av de nationella proven i kommunen.

Artikeln i Norrtelje Tidning har rubriken "Lärarna måste få ägna sig åt sin huvuduppgift"länk till annan webbplats och där lyfts det fram att "lärarna är skolans viktigaste resurs. Därför måste lärarna få vara just lärare och använda sin tid till undervisning."

Man påpekar att regeringen gjort en del för att minska administrationen.

"Men vi vill göra mer. Ett förslag vi vill pröva är att kommunen centralt tar över rättningen av de nationella proven. Det vore önskvärt att detta sker från höstterminen 2015, eller tidigare om det är möjligt. Kommuner får statsbidrag för att kompensera arbetet och tiden för de nationella proven i grundskolan och det ska också användas till att avlasta lärarna på ett handfast sätt. Det skulle frigöra många viktiga undervisningstimmar för varje klass och förhindra att rättningen går ut över ordinarie planering, undervisning, föräldrakontakter och allt annat som hör till lärarnas viktiga arbetsuppgifter."

När sådana självklara påpekande som dessa lokala politiker gör i Norrtälje, om att följa anvisningarna från stat och regering, får läsaren att göra vågen, ja då inser man hur illa det är ställt med kommunskolan och med världens mest decentraliserade skolsystem.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla