Politikerna eniga – staten måste ta över ansvaret

För en majoritet av väljarna kommer skolan att avgöra valet. En ny stor väljarundersökning visar att skolan är den viktigaste frågan inför valet i september.

Publicerad Av

"Vår undersökning visar också att stödet för ett ökat statligt ansvar för skolan är fortsatt starkt i hela väljarkåren – även bland sympatisörer till partier som stod bakom kommunaliseringen", konstaterade Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund under onsdagens stora och heta skoldebatt i Visby.

Lärarnas Riksförbund välkomnade den omsvängning (i olika grad) som alla riksdagspartier visade under debatten. Moderaternas utspel i Almedalen om en kunskapsgaranti och där man satsar på utsatta skolor visar att fler partier inser att staten måste gå in konkret i ansvaret för skolan.

Redan tidigare har Socialdemokraterna klargjort att man satsar en halv miljard på de tvåhundra mest utsatta skolorna. Statens ansvar måste öka, säger S. Man säger nu också att efter valet måste alla partier samlas ihop på nationell nivå och i kommunerna med ansvariga och lärare Även Miljöpartiet är inne på samma linje om ökad statlig styrning av skolan.

Dessutom talar MP mycket om att göra statliga satsningar på lärarlöner. Partiet vill se ett nytt resurstilldelningssystem och det vill man göra i en skolkommission som ska satsa på en likvärdig skola och satsa på en nationell samling för läraryrket.

Folkpartiet förklarar att partiet vill satsa på läraryrket och samtidigt låta kommunerna mista ansvaret för kunskapsuppdraget och bli av med arbetsgivaransvaret för lärarna.
Kunskapsuppdraget trängdes tillbaka till förmån till omsorgsuppdraget i skolan när kommunaliseringen av skolan genomfördes. FP ser ingen omprövning för detta ute i kommunerna.

Lärarnas Riksförbunds Bo Jansson försäkrade att lärarna kommer att klara en förändring där mer resurser styrs direkt till skolan och till lärarna i klassrummet.

Allianspartierna och oppositionen är faktiskt överens om att det krävs stora statliga insatser för skolor i utsatta områden. Bakgrunden till en hel del av dessa ställnings­taganden och positionsförändringar är att 65 procent av väljarna säger att de anser att skolfrågan antingen spelar stor roll eller är helt avgörande för vilket politiskt parti de skulle rösta på. I den stora väljarundersökningen Lärarnas Riksförbund låtit göra har 3 000 väljare intervjuats om vilket politiskt parti de skulle rösta på.

I undersökningen finns också det mycket anmärkningsvärda resultatet att endast 15 procent av väljarna vill att kommunerna ska stå för huvudansvaret av skolan och 17 procent att det ska vara ett delat ansvar mellan stat, kommun och friskolor! Och oavsett partisympatier, vill en majoritet av väljarna se ett statligt huvudansvar för grund- och gymnasieskolorna.

Samtidigt vill en stor majoritet av väljarna, 60 procent, se staten som huvudansvarig för skolan. Med huvudansvar har preciserats ansvaret för skolans styrning och finansiering. En majoritet av väljarna anser att förutsättningarna för förbättrade kunskapsresultat skulle förändras till det bättre genom en sådan ansvarsomfördelning för skolan.

Tidigare i år visade en liknande undersökning bland lärare, oavsett facktillhörighet, att 80 procent av lärarna vill att staten tar över huvudansvaret för skolan. 94 procent av dessa lärare svarade dessutom att en sådan reform är ganska eller mycket angelägen att genomföra.

Förändringen i frågan om styrningen av skolan fortsätter. Under nästa mandatperiod kommer det att bli dags för att de första besluten fattas om en ny inriktning mot ett ökat konkret ansvar för skolan.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla