Skolan och Finland – igen

En av veckans viktigaste artiklar om skolan hade inte sin utgångspunkt i den likaledes viktiga debatten om skolan som förs i Almedalen. Det var Finlands tidigare utbildningsminister Pär Stenbäck som på Dagens Nyheters kultursidor skrev under rubriken "Därför lyckas skolan i Finland"länk till annan webbplats.

Publicerad Av

Bland annat lyfter Stenbäck fram två saker som skiljer svenska skolan från den finska:

  • I Finland är skolan och dess problem inte ett slagträ i partiernas kamp om röster i nästa val.
  • Och det finns ingen friskola i Finland och därmed ingen dragkamp om dess vara eller inte vara, varken inom rikspolitiken eller på kommunnivå.

Därtill finns den omvittnat stora viljan - och förmågan - att ge alla elever som behöver särskilt stöd, vilket skiljer sig från svenska förhållanden där lärare kan se och säga att en elev behöver hjälp, men där det inte finns resurser. Samt en respekt för läraren och för lärar­yrket. Den är "omvittnad och reell, och i det stora hela obruten". Och Stenbäck konstaterar:

"I motsats till många andra länder har den finländska klass- och ämnes­läraren en gedigen akademisk utbildning bakom sig. Hon eller han har vaskats fram bland tusentals sökande vars primära yrkesval det är, inte ett sekundärt val. Efter lämplighetstest klarar mellan 7 och 15 procent inträdet till en av de fem pedagogiska fakulteterna. Trots detta blir klasslärarutbildningen allt populärare, 18 procent fler sökte till den 2013. I dag är 94 procent av landets klasslärare behöriga, det vill säga de flesta i kraft av en magisterexamen."

Stenbäck har sett Sveriges många skolreformer och han konstaterar:

"Kanske är Sverige på rätt väg, det kan jag inte uttala mig om. Enskilda reformer hjälper inte, om man inte börjar med den grundläggande förutsättningen för en god skola: Motiverade lärare i en trygg skola."

Det är alltså kanske inte så svårt att låta skolan höja sig. Men det går bara med motiverade politiker som satsar rätt resurser och som har förmågan. Återigen blir det tydligt att Sverige bör lära av det finska exemplet.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla