Lyssna på lärarna

Det är glädjande att en "vanlig lärare" lyckats komma in på DN-debatt, ett av landets tyngsta debattforum. Ämnet, förstelärar-reformens genomförande, är angeläget. Dessutom är det angeläget att fler lärare får plats i debatten om skolan.

Publicerad Av

Läs försteläraren Pia Kangas kloka inlägg, "Förstelärarreformen är otillräcklig"länk till annan webbplats där hon menar att förstelärare i skolorna ska ge lärare bättre karriär­möjligheter och förhoppningsvis också höja lönenivån generellt. Men där det också påpekas att reformen inte garanterar förbättrade skolresultat.

"Det krävs att vi förstelärare får extra tid i våra tjänster om vi ska kunna prestera. Tyvärr är inte skolledare med strama budgetar ­villiga att skjuta till de resurser som krävs.

Hennes text avslutas med följande kommentar:

"Det är dags att de svenska skolhuvudmännen ser över sina prioriteringar och sitt sätt att ­finansiera och organisera den svenska skolan och ser till att skapa förutsättningar för att vi som arbetar inom skolans vägg får den uppbackning vi behöver för att möjliggöra en verksamhet som prioriterar skolutveckling i handling och inte bara i teorin."

Huvudprincipen måste vara att man ska göra sitt uppdraget utifrån de förutsättningar som ges. En viktig facklig princip.

Det är skickliga lärare som fått uppdragen. Men det innebär inte att övriga inte är skickliga. Man måste kunna hålla två linjer i huvudet på en och samma gång. Staten gör med denna reform en viktig och bra satsning. Huvudmännen bär, precis som Pia Kangas skriver, ansvaret för att se till att förutsättningarna finns för vidare utveckling.

Det är glädjande att Lärarnas Riksförbunds undersökning om vilka som syns i det offentliga samtalet om skolan som presenterades under årets Almedalsveckan så snart gett effekt. Frågan i rubriken på undersökningen, "Har lärarrösten tystnat i skoldebatten?", kan förhoppningsvis besvaras med ett rungande nej! Och fler lärare måste höras i skoldebatten.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla