Lärare hörs i debatten om skolan

Efter att Lärarnas Riksförbund lyft frågan om vilka som egentligen deltar, och får delta, i debatten om skolan, ser vi nu tecken på att fler lärare ges plats i viktiga debattforum.

Publicerad Av

Läs debattartikelnlänk till annan webbplats i Dagens Samhälle.

Glädjande har vi på DN Debatt nyligen kunnat följa en initierad debatt om kunskapskraven i skolan. Den började i helgen med att fem läkare och psykologer oroade sig för ökade kunskapskravlänk till annan webbplats i skolan som slår mot en grupp elever med sämre förutsättningar. Man underströk att förr gick bara en minoritet vidare i utbildningssystemet. ”I dag förväntas mer än hälften börja på högskolan. Men många barn kan aldrig klara dagens kunskapskrav. En växande grupp riskerar att inte klara den alltför högt lagda ribban.”

Reaktionerna kom snabbt från flera verksamma lärare. Dels från läraren Maria Bendz, som menade att det kan behövas andra former av redovisning och examinationlänk till annan webbplats. Samt att lärare behöver tid för att eleverna ska kunna nå de höjda kunskapsmålen.

”Alla barn och ungdomar är fascinerade över och nyfikna på världen och människans verksamheter i olika tider och runt om på jorden. Men ofta behöver vi lärare tid till att entusiasmera och inspirera dem och väcka denna nyfikenhet. Berättelser, texter, filmer, diskussioner om allt spännande som finns – det behövs och det måste ges större utrymme, så att vi får mer nyfikna, gladare och kunnigare elever.”

Och dels från fem lärare från tankesmedjan Skolsmedjanlänk till annan webbplats, som ansåg att de dåliga resultaten inte har med elevers begåvning att göralänk till annan webbplats.

Att elever i andra delar av världen är duktigare än de svenska eleverna skulle bero på att vi i Sverige har högre kunskapskrav än vad våra elever klarar av är "ett absurt påstående", menade de. Dessa lärare håller dock med om att det på många håll ställs orimliga krav på den enskilda eleven.

”Men kraven måste inte vara orimliga. Det är skolorganisationen som är underutvecklad och som inte fokuserar på att guida den enskilde så att den kan ta det ansvar som den enskilde klarar av att bära. Att ge läxor som kräver läxhjälpsföretag är bara ett exempel av många som visar att vi behöver öka vårt fokus på elevens lärande.

Det är först när skolan som organisation ända upp till skolministern tar varenda beslut utifrån elevens lärande vi kan börja titta på andra förklaringsmodeller. Men så länge svensk skolaorganisation ligger så långt efter övriga OECD:s utveckling är det på just den utvecklingen vi måste fokusera.”

När nu kunniga debattörer - aktiva lärare - deltar i debatten, med verksamhetens resultat i fokus, så borde nu ansvariga kunna leta sig fram till vad som måste göras för att skolan ska klara sitt uppdrag bättre än i dagens system.

En viktig sak är att ge lärare rätt förutsättningar, nämligen tid och resurser anpassade till uppdraget.

Inte bara skolan, utan också skoldebatten, behöver mer aktiva lärarröster.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla