Skolan viktigaste frågan i valet

Det visar sig att i topp som ohotad etta som den viktigaste sakfrågan för väljarna finns skolan i DN/Ipsos augustimätning. Hela 33 procent av väljarna anser att skola och utbildning är den viktigaste samhällsfrågan eller politiska frågan för dem i dag. Arbetslöshet/sysselsättning/arbetsmarknad kommer på andra plats med 28 procent. Sjukvård rankas som viktigaste frågan av 26 procent.

Detta visar att lärarnas situation och skolans utsatta läge med sjunkande resultat har fått väljarna att reagera. För varje år stiger antalet grundskoleelever som inte når gymnasiebehörighet. I fredags kom nya siffror från Skolverket som säger att 13,1 procent inte nådde gymnasiebehörighet i våras, mot 12,5 procent förra året.

I Svenska Dagbladet läser vi artikeln "Lärarna i fokus för skolsatsningar" (ej på nätet). Där skriver tidningens utbildningsreporter Maria Sundén Jelmini att det är tydligt att partierna har insett att det är lärarna som ska lyfta den svenska skolan. Det är både mycket bra och samtidigt lite oroande.

De politiska partierna satsar på lärarna i olika löften och utspel inför valet. Genomgående är att partierna i sina valmanifest satsar på fler lärare och högre lärarlöner. Det märkliga är att dessa två saker är huvudmännen kommunernas och de fristående huvudmännens grundläggande ansvar. Det hela blir något schizofrent när de stora partierna ännu inte vågar dra slutsatsen att något måste göras. Ännu en stund förmår man att blunda för elefanten i porslinsskåpet.

Och om man betänker att lärarna var den enda yrkesgrupp som lyftes fram i Fredrik Reinfeldts första regeringsförklaring hösten 2006 så borde kanske ännu mer ha hänt.

Politikerna borde ha lyssnat på lärarna i ännu högre utsträckning. Bland annat på att åtta av tio lärare vill se en mer statligt styrd skola och att tecknen på att det behövs en ny styrning och finansiering av skolan är akuta. Lärarna måste få mer att säga till om när det gäller hur resurser ska fördelas till skolans kärnuppdrag; undervisningen.

Det gäller att partierna också inser att lärarna behöver rätt stöd och hjälp med tillräckliga förutsättningar för att kunna lyckas med sitt viktiga – ja, rentav samhällsbärande uppdrag.

En viktig förutsättning är att skolans styrning och finansiering läggs över på nationell nivå och att resurser leds över till lärarna som direkt kan styra dem på varje skola efter de verkliga behoven.

Denna utmaning återstår, hur framgångsrikt detta val än är för lärarna och för skolan.