Vändning för läraryrket

Äntligen läser vi en positiv, ljusare artikel om framtidsutsikterna för läraryrket.

Det är Svenska Dagbladet som i "Ljusare framtid gör lärare till drömyrket"länk till annan webbplats skriver:

"Högre status, högre löner, mindre klasser och en strålande arbetsmarknad. Valrörelsen har gett läraryrket en extra skjuts. Den som väljer lärare som karriär lär kunna vänta sig både goda jobbmöjligheter och en stadig löneökning."
Kanske är det dags för fler att upptäcka detta fantastiska yrke nu? Och om de utlovade satsningarna och förbättringarna kommer att bli verklighet finns hoppet kvar.

I artikeln påminns om att läraryrket, för första gången, kom in på topp-tio-listan över svenskarnas drömjobb, enligt en undersökning från bemanningsföretaget Manpower presenterade förra året.

Och just nu ser vi stora annonser i Stockholms tunnelbana för att utbilda sig till lärare. Yrket blir populärare och det totala söktrycket till lärarutbildningen ökar också.

Både när det gäller arbetsmarknaden och löneutvecklingen tycks yrkesvalet inte vara så tokigt. SKL förklarar att ”Lärarna hör till vinnarna på arbetsmarknaden". Och nu är det nödvändigt att kommunerna - med statens hjälp - kommer att fortsätta på den inslagna vägen - och inte tappa fokus på lärarna.

Som Lärarnas Riksförbund ofta påpekat så tävlade partierna i valrörelsen om att satsa på löneökningar till lärarna. Alliansen ville utöka antalet karriärtjänster till var femte lärare, Socialdemokraterna och Miljöpartiet föredrog generella lönehöjningar, men stod också bakom införandet av karriärtjänster.

Orosmolnet är det som Bo Jansson varnade för redan förra året, att bristen på utbildade behöriga ämneslärare hotar flera ämnens existens. Generellt kommer det i hela skolsystemet enligt SCB att saknas 43 000 lärare år 2020.

Såväl Lärarnas Riksförbund som Lärarförbundet har varnat för att det exempelvis utbildas alldeles för få högstadielärare i kemi. I våras utexaminerades två – i hela landet ...

Ur ett rent fackligt arbetstagarperspektiv är detta ett guldläge. Även om detta är nödvändigt på sikt, så är det samtidigt mycket bekymmersamt för Sverige just nu.